Chirurgovia si u nás trénovali svoje zručnosti

  Workshopu mikrovaskulárnej chirurgie sa zúčastnili slovenskí ale aj zahraniční chirurgovia. Svoje zručnosti si trénovali na intenzívnom 5-dňovom praktickom kurze.
  Chirurgovia si u nás trénovali svoje zručnosti

  Účastníci si v rámci kurzu trénujú operáciu a spájanie drobných cievnych a nervových štruktúr za pomoci profesionálnych nástrojov a techniky, ktoré sa využívajú aj priamo pri reálnej operácii.

  Veľká časť takýchto operácií sa musí vykonávať pod mikroskopom, keďže je pri nej potrebná naozaj veľmi precízna a náročná technika.

  Cieľom kurzu je si osvojiť základné zručnosti, ktoré sú pri náročných rekonštrukčných mikrovaskulárnych operáciách kľúčové.

  12. a 13. ročník Workshopu mikrovaskulárnej chirurgie sa konal v našom edukačnom centre EDUKA pod dohľadom odborníkov z Kliniky maxilofaciálnej chirurgie SZU a zúčastnilo sa ho takmer kolegov zo zahraničia a Slovenska.