Vedenie

Domov / Nemocnica / O nás / Vedenie

Riaditeľka   Ing. Miriam Lapuníková, MBA

Ing. Lapunikova, MBA

Sekretariát:

Telefón: 421 48 413 3967
Fax: +421 48 441 5525
email: riaditelstvo(_@_)nspbb.sk
životopis

Ekonomicko – prevádzková námestníčka  Ing. Ivana Sklenková, MHA

Ing. Ivana Sklenková

Sekretariát:

Telefón: 421 48 441 2114
email: epn(_@_)nspbb.sk
">epn(_@_)nspbb.sk
životopis

Námestník pre liečebno – preventívnu starostlivosť  MUDr. Milan Urbáni, MPH.

MUDr. Milan Urbáni, MPH

Sekretariát:

Telefón: 421 48 413 3968
email: lps(_@_)nspbb.sk">lps(_@_)nspbb.sk
životopis

Námestníčka pre ošetrovateľstvo  PhDr. Monika Trnovcová

PhDr. Monika Trnovcová

Sekretariát:

Telefón: 421 48 441 2104
email: nos(_@_)nspbb.sk
životopis

Vedúci oddelenia pre vedu, výskum a vzdelávanie  Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.

Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.

Telefón: 421 48 441 3106
email: imartuliak(_@_)nspbb.sk
životopis