MUDr. Milan Urbáni, MPH

  Zástupca prednostu dermatovenerologickej kliniky, Námestník
  MUDr. Milan Urbáni, MPH

  Kde ma nájdete

  Dermatovenerologická klinika SZU,

  Ambulancie:
  Dermatovenerologická ambulancia I.,

  Nám. L. Svobodu 1
  Banská Bystrica 975 17

  Telefón: +421 48 441 2132
  Email: murbani@nspbb.sk

  Profesijný životopis

  Pracovná činnosť: 

  • námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť

  Vzdelanie:

  • Lekárska Fakulta Univerzita P. J. Šafárika Košice 09/1995
  • Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve
  • Katedra dermatológie Bratislava – atestácia prvého stupňa 09/1998
  • Slovenská zdravotnícka univerzita – špecializácia v špecializovanom odbore Dermatovenerológia BA 9/2009
  • SZU Špecializácia v špecializovanom odbore Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of public Health BA6/ 2010
  • Kožná klinika Hradec Králové 06/1999 – kurz photobiológie
  • Praha – kurz mikroskleroterapie 12/2005

  Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:

  • Nemocnica Krompachy od 1.12.1995 – 30.01. 1996 dermatovenerologické oddelenie – sekundárny lekár

  Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:

  • Námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť od 01.01.2015 do súčasnosti
  • Lekár-koordinátor pre činnosť polikliniky od 01.12.2012 – 31.12.2014
  • Námestník riaditeľa pre Stratégiu rozvoj a správu NIS
  • Dermatovenerológ – zástupca primára dermatovenerologického oddelenia od 1.11.1996 – súčasnosť

  Členstvo v odborných spoločnostiach:

  • Člen výboru SSEDK
  • Člen výkonnej redakčnej rady časopisu DERMA 3. tisícročia
  • Člen SDS
  • Člen Slovenskej lekárskej komory