doc. MUDr. Igor Martuliak

  Prednosta algeziologickej kliniky, Vedúci oddelenia pre VVaV, Lekár, Vedúci oddelenia
  doc. MUDr. Igor Martuliak

  Ordinačné hodiny

  Streda
  08:00 - 13:00
  13:30 - 15:00

  Profesijný životopis

  Stredoškolské vzdelanie:

  • Gymnázium Tajovského ul. Banská Bystrica, 1983

  Vysokoškolské vzdelanie:

  • 1989 – doktor všeobecnej medicíny, Lekárska fakulta UK, Martin

  Ďalšie vzdelanie:

  • 1992 – I. kvalifikačná atestácia z Anestéziológie a intenzívnej medicíny
  • 1997 – II. kvalifikačná atestácia z Anestéziológie a intenzívnej medicíny
  • 2003 – III. špecializačná atestácia z Algeziológie
  • 31.3.2004 – obhájená vedecká hodnosť PhD – JLF UK Martin
  • 7.6.2011 – habilitácia na docenta chirurgie – LF SZU Bratislava

  Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:

  • máj 1994 – Centrum léčby bolesti, FNsP Bulovka, Praha
  • september 1995 – Kurz intenzívnej starostlivosti v pediatrii a liečbe bolesti, Banská Bystrica – pod patronátom John Hoppkins Hosp., Baltimore, USA
  • apríl 1996 – Novinky v anesteziológii, intenzívnej medicíne a liečbe bolesti, Salzburg, pod patronátom Cornell univ. New York.
  • september 1998 – Kurz invazívnych techník v liečbe bolesti – Cadaver workshop, Budapešť, Maďarsko
  • apríl 2002 – Neuromodulačné techniky. Neurochirurgická klinika, Univerzitná nemocnica, Hannover, Nemecko
  • máj 2005 – Invazívne techniky v liečbe bolesti, Centrum pro léčbu bolesti, ARO, FNsP Plzeň
  • október 2006 – Invazívne techniky v liečbe bolesti – Cadaver workshop, České Budějovice
  • september 2007 – PanEuropean Pain Specialists, Glasgow, Škótsko
  • máj 2008 – Implantácie spinálnych stimulátorov, Centrum pro léčbu bolesti, FNsP Na Homolce, Praha
  • január 2011 – 1st UK Peripheral Neuromodulation Masterclass, St. Thomas Hosp., London, UK
  • marec 2011 – Ultrasound in Regional anaesthesia and Pain management, 1st International symposium, Lúčivná, SK
  • marec 2013 – Ultrasound in Regional anaesthesia and Pain management, 2nd International symposium, Štrbské pleso
  • január 2014 – SCS and Interventional Techniques in Pain management – Cadaver Workshop, Bratislava
  • marec 2014 – Ultrasound in Regional anaesthesia and Pain management, 3rd International symposium, Štrbské pleso
  • jún 2014 – Invazívne techniky v liečbe bolesti – pokročilý kurz, Bardejov

  Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:

  • 2006 – 2009 Námestník riaditeľa pre vzdelávanie, stravovanie a liečebnú výživu

  Členstvo v odborných spoločnostiach:

  • Slovenská lekárska spoločnosť
  • Slovenská lekárska komora
  • Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti
  • Medzinárodná spoločnosť pre štúdium bolesti (IASP)
  • Európska federácia algeziologických společnosti (EFIC)
  • Word Institute of Pain (WIP)

  Iné dosiahnuté úspechy:

  • od 1998 krajský odborník MZ SR v odbore algeziológia
  • od 2008 člen redakčnej rady časopisu Paliatívna medicína a liečba bolesti, SOLEN