Ing. Ivana Sklenková, MHA

  Námestníčka
  Ing. Ivana Sklenková, MHA

  Kde ma nájdete

  Riaditeľstvo

  Nám. L. Svobodu 1
  Banská Bystrica 975 17

  Telefón: +421 48 441 2114
  Email: epn@nspbb.sk

  Profesijný životopis

  Meno a priezvisko: Ing. Ivana Sklenková, MHA
  Oddelenie: Úsek ekonomickej riaditeľky
  Pracovná činnosť: ekonomicko-prevádzková námestníčka

  Stredoškolské vzdelanie:
  Gymnázium Ľ. Štúra vo Zvolene    1995 – 1999

  Vysokoškolské vzdelanie:
  Stupeň vzdelania v národnej klasifikácii: vysokoškolské vzdelanie, II. stupňa
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Tajovského 10, Banská Bystrica    1999 – 2004
  Advance Healthcare Management Institute, s.r.o., Praha – Master of Healthcare Administration    2019 – 2020
   

  Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
  –    Ekonomicko – prevádzková námestníčka od 01.01.2015 do súčasnosti
  –    Oddelenie nákupu a logistiky – referát verejného obstarávania od 01.10.2004 do 31.12.2014

  V rámci svojich zodpovedností v rámci nemocnice má okrem iného na starosti zabezpečenie prevádzkových a stavebných činností, koordináciu a kontrolu ekonomicko-finančných procesov, nákup a logistiku základných tokov materiálu a služieb, ako aj medicínskeho vybavenia, koordináciu procesov v súvislosti s informačnými technológiami.
  Významne sa spolu s riaditeľkou nemocnice podieľa na príprave rozsiahlych projektov ako rekonštrukcie nemocnice a aktuálne na jednej z najväčších investícii do zdravotníctva na Slovensku, na výstavbe novej nemocnice