Späť na všetky ambulancie

Gastroenterologická ambulancia /Endoskopia/

Poschodie 1.
Číslo dverí 124
Kontakt
sestra
Mgr. Marčeková Petra, Pristyaková Alena
048/441 3232
Gastroenterologická ambulancia /Endoskopia/

Ordinačné hodiny

Deň Ord. hodiny Lekár
Pondelok 7:00 -14:15 ERCP
Utorok 7:00 -14:15 AMB.
Streda 7:00 -14:15 ERCP
Štvrtok 7:00 -14:15 AMB.
Piatok 7:00 -14:15 AMB.

Kontakt sestra – 048/441 3232
E-mail: agak@nspbb.sk

Kontakt lekár ambulancia – 048/441 3519
Kontakt ERCP pracovisko – 048/441 3645, 0915 736 664

Sestra: Mgr. Marčeková Petra, Pristyaková Alena
Zdravotnícky asistent: Styková Andrea
Lekár: Mudr. Baláž


BIOLOGICKÁ LIEČBA

Kontakt sestra –048/441 3508

Sestra: Barancová Dana
Lekár: Mudr. Baláž, Mudr. Brunčák


Telefonické objednávanie pacientov: tel. 048/441 3232
Na ambulancii: 12:00 – 14:00 – utorok, štvrtok, piatok
Na infocentre: 7:00-12:00
 
Objednávanie osobne na ambulancii: 7:00 – 8:30, 13:30 – 14:15 – utorok, štvrtok, piatok