Klinická laboratórna medicína

    Diagnostika chorôb pomocou analýzy laboratórnych testov a vyhodnotenia biologických vzoriek