Lekárska genetika

    štúdium genetických faktorov a ich vplyvu na zdravie a ochorenia