Pracovné lekárstvo

    Preventívna starostlivosť a liečba súvisiaca s pracovnými faktormi