Späť na všetky ambulancie

Ambulancia úrazovej chirurgie II.

Poschodie -1.
Kontakt
sestra
Iveta Kvasnová, Beata Sliacka
048/441 2659
Ambulancia úrazovej chirurgie II.

Ordinačné hodiny

Deň Ord. hodiny Lekár
Pondelok 8:00 - 12:30 | 13:00 - 14:30 MUDr. Lukáč
Utorok 8:00 - 12:30 | 13:00 - 14:30 MUDr. Čunderlík
Streda 8:00 - 12:30 MUDr. Herman 13:00 - 14:30 MUDr. Hriň
Štvrtok 8:00 - 12:30 | 13:00 - 14:30 MUDr. Straňák
Piatok 8:00 - 11:30 MUDr. Sýkora 12:00 - 14:30 MUDr. Rausch

Telefonické objednávanie pacientov: 7:00-10:00 a 13:00-14:30

Ambulancie úrazovej chirurgie ambulancie
Na kontrolné vyšetrenie na ambulanciu úrazovej chirurgie I a II je potrebné sa objednať buď osobne,
alebo na vyššie uvedených telefónnych číslach počas pracovnej doby.
Charakter vykonávanej ambulantnej činnosti nám, žiaľ, neumožňuje objednať pacienta na presný časový termín.
Na časový interval 1 hodiny sa objednáva niekoľko pacientov, ktorí sú zvyčajne v tomto časovom úseku aj vyšetrení, prosíme preto o trpezlivosť zo strany pacientov.