Kontakty

Domov / Kontakty

Telefonický kontakt

Tel. ústredňa:

+421 48/ 441 11 11

Informačné centrum:

Informácie + objednávanie pacientov na vyšetrenie telefonicky +421 48/ 441 2771 +421 48/ 441 2772 +421 48/ 441 2773

Nahlasovanie na plánovanú hospitalizáciu alebo zákrok:

+421 48/ 441 3711 +421 48/ 441 3712

Urgentný príjem - recepcia:

prejsť na stránku +421 48/ 441 3700

Ambulancia pohotovostnej služby:

prejsť na stránku +421 48/414 6666

Kontakt pre média:

Mgr. Ružena Maťašeje ruzena.mataseje@nspbb.sk +421 48/ 441 3254

Prijímacia kancelária:

prijem@nspbb.sk +421 48/ 441 3196

Registratúrne stredisko – ARCHÍV:

archiv@nspbb.sk +421 48/441 2620

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov:

zodpovedna.osoba@nspbb.sk +421 48/441 2602

Adresa

Fakultná nemocnica s poliklinikou
F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Nám. L. Svobodu 1
Banská Bystrica 975 17

IČO: 00165549

DIČ: 2021095670

IČDPH: SK2021095670

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica, Radlinského 32, P.O.BOX 13, 810 05 Bratislava

IBAN: SK35 8180 0000 0070 0027 8282

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

Zriadovateľ

Ministerstvo zdravotníctva SR

Súradnice pre navigačné systémy:

FNsP FDR BB , parkovisko pre pacientov a návštevníkov nemocnice

48.744191282, 19.119472504

48° 44′ 39.088615″ N

19° 7′ 10.1010132″ E

Areál FNsP FDR BB, Imobilní pacienti, zásobovanie, administratíva

48.742839971, 19.122229815

48° 44′ 34.2238959″ N

19° 7′ 20.0273323″ E

Areál starej nemocnice , oddelenie psychiatrie, infekčné oddelenie.

48.741898984, 19.159255028

48° 44′ 30.836344″ N

19° 9′ 33.3181″ E