Zvýšili kapacitu starostlivosti o pacientov po prekonaní Covid-19

Zvýšili kapacitu starostlivosti o pacientov po prekonaní Covid-19

Oddelenie pneumológie a ftizeológie FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica rozšírilo pre pacientov s respiračnými ochoreniami poskytovanie ambulantnej starostlivosti.

Počty pacientov s  ochoreniami pľúc sa zvyšovali už niekoľko rokov pred pandémiou. V dôsledku pandémie pribudli pneumológom pacienti, ktorí musia byť po prekonaní infekcie Covid-19 v sledovaní špecialistu aj niekoľko mesiacov.

Uvoľnenie priestorov na 3. poschodí polikliniky tak v nemocnici bezodkladne využili na rozšírenie ambulantnej starostlivosti práve o týchto pacientov. Od začiatku pandémie sa naša nemocnica snaží flexibilne reagovať a prispôsobovať neustálym zmenám a vývoju. U vysokého počtu pacientov po prekonaní ochorenia spôsobeného SARS-CoV-2 pretrvávajú  ťažkosti, ktoré prinášajú nové požiadavky na zdravotnú starostlivosť.  Zvýšením počtu pľúcnych ambulancií, z dvoch na tri, sa tak snažíme rastúcemu počtu postihnutých pacientov  zabezpečiť poskytnutie komplexného pľúcneho vyšetrenia v čo najkratšej dobe.

Kontakt na ambulanciu je 048/441 3613

image_pdfimage_print