1

Zverejňujeme štúdiu uskutočniteľnosti

V zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zverejňujeme Štúdiu uskutočniteľnosti plánovanej verejnej investície.

Medicínsky plán

Ekonomický model