Zrekonštruovali sme hematologické ambulancie

Zrekonštruovali sme hematologické ambulancie

Zrekonštruovali sme uvoľnené priestory a vytvorili  moderné a komfortné pracovisko s ambulanciami, ktoré bude slúžiť hematologickým pacientom.

 Dve ambulancie a aplikačná miestnosť v ktorých denne vyšetria 70 pacientov s ochoreniami krvi sa doteraz nachádzali v stiesnených a opotrebovaných priestorov na 1. poschodí poliklinickej časti. 

Vo vynovených priestoroch na 2. poschodí bude pacientom k dispozícii recepcia, rozľahlé a komfortné priestory ambulancií. „V nových priestoroch máme dve aplikačné miestnosti, ktoré nám umožnia podávať zvlášť chemoterapiu a v druhej miestnosti hemoterapiu. Novinkou sú aj samostatné priestory na odbery krvi,“ približuje MUDr. Alexander Wild, primár Hematologického oddelenia.   Vybudovalo sa aj komfortné zázemie pre personál nemocnice.

„Našimi pacientmi sú ľudia s onkologickými a inými vážnymi ochoreniami krvi. Veľa z nich absolvuje liečbu ambulantne a strávia v nemocnici celé hodiny. Sme veľmi radi, že im môžeme v ťažkých životných chvíľach poskytnúť dôstojné podmienky na liečbu a komfort, ktorý si zaslúžia,“ vysvetľuje Miriam Lapuníková, generálna riaditeľka nemocnice.

 Do rekonštrukcie a vybavenia sme investovali prostriedky z vlastných zdrojov v sume 70. tis. EUR

Hematologické oddelenie zabezpečuje pre pacientov Banskobystrického samosprávneho kraja modernú diagnostiku a liečbu primárnych hematologických (krvných) ochorení, leukémii, lymfómov, plazmocytómov, myeloproliferatívnych ochorení , útlmov kostnej drene, myelodysplastických syndrómov, trombocytopénie a iných zriedkavejších ochorení.

Oddelenie je regionálnym hemofilickým centrom a regionálnym centrom pre autológne transplantácie krvotvorných kmeňových buniek.

image_pdfimage_print