Zoznam združení a nadácií pri FNsP FDR:

Domov / Zoznam združení a nadácií pri FNsP FDR:

1. OZ „Stop chronickej bolesti“ pri Algeziologickej klinike SZU IČO: 31902839

2. Neinvestičný fond „DERMAT“ pri Dermatovenerologickej klinike SZU IČO: 31931308

3. OZ „Humanitné združenie darcov kostnej drene“ IČO: 31900879
    pri Hematologickom oddelení 

4. Neinvestičný fond „PLASSEIN“ pri Klinike plastickej chirurgie IČO: 37954172

5. OZ „OKO“ pri Očnej klinike IČO: 30232376

6. OZ „REHABB“ IČO: 42186552

7. OZ „ČLOVIEČIK“ pri Oddelení neonatológie a JIRS IČO: 42193672

8. OZ HEGITO BB pri Hepatologicko, gastroenterologicko transplantačnom oddelení
    IČO 42199069