Zlepšovanie služieb pre pacientov a návštevníkov nemocnice

Domov / Nezaradené / Zlepšovanie služieb pre pacientov a návštevníkov nemocnice

Zlepšovanie služieb pre pacientov a návštevníkov nemocnice

FNsP F. D. Roosevelta sa snaží o maximálnu spokojnosť všetkých pacientov a návštevníkov nemocnice. Preto v roku 2008 vybudovala a naďalej aj realizuje systém manažérstva kvality pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Každoročne sa v rámci tohto systému stanovia úlohy a ciele, ktoré prispievajú ku spokojnosti plnenia služieb a požiadaviek pacientov a návštevníkov nemocnice.
Jedným z tohtoročných cieľov je zvýšenie spokojnosti ambulantného pacienta, čo v skutočnosti predstavuje celý komplex služieb a požiadaviek. Neodmysliteľne k nim patrí aj príjemné prostredie v spoločných priestoroch a čakárňach polikliniky.
Preto sa v polovici mája 2010 začali realizovať maliarske práce a drobná údržba schodísk, čakární a WC zariadení, a to v priestoroch všetkých troch poschodí polikliniky. Jednotlivé poschodia budú pre lepšiu orientáciu vymaľované rôznymi farbami, v príjemných teplých tónoch oranžovej, zelenej a žltej farby, aby sa zlepšil vizuálny dojem spoločných priestorov a orientácia pacientov a návštevníkov polikliniky.
V budúcnosti FNsP F. D. Roosevelta plánuje vylepšiť a sprehľadniť celkový orientačný systém polikliniky a zdokonaliť objednávací systém pacientov.
O všetkých zmenách sa dočítate na stránkach našej nemocnice, kde vás budeme konkrétne o všetkom informovať.

image_pdfimage_print