Meno a adresa : MUDr. Jozef VALKY, PhD., CETC
OAIM FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Vzdelanie : 1980 – 1984 1984 – 1990 Lekárska fakulta UK, Martin
2011 – PhD. , VŠ sv. Alžbety

Kvalifikácia :
1990 – MUDr.
1993- I. Atestácia z oboru: Anestéziológia a resuscitácia
1997- II. Atestácia z oboru: Anest. a resuscitácia

Zamestnanie :
1990 – 2002: Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, FNsP F.D.Roosevelta, B. Bystrica
2002 – doteraz – primár Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, FNsP FDR B.Bystrica
2008 – Február – krajský odborník pre AIM

Zahraničné pobyty :
1993: November – IKEM Transplantačné Centrum, Praha, Česká republika
1994: Janár – Február – Karolinska Institute – Huddinge Hosp.( Dep. of Anest. and Intesive Care ), Štokholm, Švédsko
1994: November – Transplant Procurement Management, Barcelona, Španielsko
1995: Máj – Kardiovaskulárna a transplantačná anestézia a intenzívna starostlivosť, IKEM, Praha, Česká republika
1997: Marec – Liver Transplantation and Intensive Care Dpt.,Virchow – Klinikum, Berlin, Nemecko
1999: Máj – August – Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Uppsala University Hospital, Švédsko

Profesné záujmy : Transplantácie pečene a starostlivosť o darcu orgánov
Anestéziológia a intenzívna medicína

Členstvo v profes. organiz.:
– Člen predsedníctva Slovenskej trasplantačnej spoločnosti
– Člen predsedníctva Slovenskej spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny
– Krajský odborník pre AIM
– Slovenská lekárska komora
– Člen ETCO (European Transplant Coordination Organization)
– Certify Europen Transplant Coordinator ( 2001 )

Ocenenie:

– Významná zdravotnícka udalosť roka 2008 – za obnovenie transplantácie pečene udelené SLS.