Životopis – MUDr. Ján Lehocký

Domov / Životopis – MUDr. Ján Lehocký

Meno a priezvisko: MUDr. Ján Lehocký
Oddelenie: Klinika plastickej chirurgie
Pracovná činnosť: Prednosta kliniky

Po ukončení SVŠ v Trenčíne som absolvoval LF UK v Bratislave, promoval som 23. 6. 1977.
Od 1. 8. 1977 som pracoval na chirurgickom oddelení KÚNZ Banská Bystrica až do
atestácie I. stupňa – 8. 4. 1981. Od mája 1981 som bol zaradený do predatestačnej prípravy
z nadstavbovej atestácie plastická chirurgia, ktorú som úspešne absolvoval 20. 11. 1986.
V októbri 1984 som bol menovaný do funkcie zástupcu prednostu oddelenia plastickej
chirurgie. Od 1. 8. 1993 pracujem vo funkcii primára oddelenia plastickej chirurgie.
V r.2007 získalo naše pracovisko štatút Kliniky pri SZU,ja vykonávam prednostu kliniky.

V roku 1997 som bol vymenovaný za krajského odborníka pre Ministerstvo
zdravotníctva SR pre plastickú, rekonštrukčnú a estetickú. chirurgiu a v r. 1997 ocenený
Spoločnosťou striebornou medailou za rozvoj plastickej chirurgie na Slovensku.
Od r. 1988 pracujem vo výbore SLS plastickej chirurgie, od r. 1996 som členom
Európskej spoločnosti plastickej chirurgie. Od r. 1996 som bol prezidentom SLS plast., rek.
a est. chirurgie do r. 2004 (dve funkčné obdobia).
V r. 1993 zahraničná stáž – UTRECHT – The Netherlands – XI. International course
in funcional corrective nasal surgery, r. 1995 – NASVILLE – Tennessee – USA – Advances
in breast surgery.Zúčastnil som sa vedeckých sympozii poriadaných IPRAS a EPRAS
v Berlíne,Madride,Melbourne,Rhodose,Prahe.
Celkovo som sa na celoštátnych vedeckých sympóziách aktívne a pasívne zúčastnil 48x.
2004 – cena primátora B.B.
2004 – cena a medajla CLP JEP, Praha za rozvoj plastickej chir.
2013 – Nitra: bronzová medajla Slov. lekárskej společnosti a titul Sodálem Honoris Causa.

Na našom oddelení som zaviedol do praxe nové operačné techniky, či už ide
o prevádzanie mikrochirurgických metod replantácie, muskulokutánnych lalokov, ateriálnych
lalokov alebo estetických typov operácií, z ktorých niektoré sú v rámci republiky vykonávané
iba na našom pracovisku. V rámci interdisciplinárnej spolupráce som zaviedol včasné
operácie rozštepových chýb, ktoré sú vykonávané v rámci republiky iba na našom pracovisku.

Z o z n a m prednášok na celoštátnych vedeckých sympóziách
1984 – DONOVALY – Slovenská republika – Maligný melanóm v 5-ročnom materiáli KÚNZ Banská Bystrica
1985 – SMOLENICE – Slovenská republika – Muskulokutánne laloky a ich využitie v rekonštrukcii defektov tkanív
1986 – ŠTRBSKÉ PLESO – Slovenská republika – Naše skúsenosti s muskulokutánnymi lalokmi
1988 – TÁLE – Slovenská republika – Päť rokov činnosti Oddelenia plastickej chirurgie
1988 – HRADEC KRÁLOVÉ – Česká republika – Muskulokutánne laloky a ich využitie v praxi
1988 – DONOVALY – Slovenská republika – XX. Vedecká pracovná schôdza chirurgov Stredoslovenského kraja. Možnosti rekonštrukcie prsníkov po ablatívnych operáciach
1990 – TŘINEC – Česká republika – Riešenie devastačného poranenia predkolenia
1991 – TŘINEC – Česká republika – Naše skúsenosti s primárnymi rekonštrukciami devastujúcich poranení tváre
1991 – TÁLE – Slovenská republika – Rekonštrukčné operácie prsníkov na našom oddelení
1991 – TÁLE – Slovenská republika – Rekonštrukcia bradavkovodvorcového komplexu podľa Muruci-ho
1991 – HARACHOV – Česká republika – Naše skúsenosti s použitím dvojnásobného arteriálneho laloka pri poranení ruky
1992 – BRATISLAVA – Slovenská republika – Subkutánna mastektómia s následnou augmentáciou
1994 – PRAHA – Česká republika – The 1th central european course on aesthetic surgery
1995 – KOŠICE – Slovenská republika – IV. Congres on burns, fire disasters and symposium on plastic surgery
1996 – KOŠICE – Slovenská republika – IV. Medzinárodný kongres chirurgie ruky
1997 – SMOLENICE – Slovenská republika – Prvé skúsenosti so včasnými operáciami rozštepových chýb tesne po narodení
1997 – MUDr. Lehocký Ján – vymenovaný ako krajský odborník pri MZ SR pre plastickú, estetickú a rekonštrukčnú chirurgiu
1998 – PRAHA – Česká republika – II. central european advances course on aestetic plastic surgery
1998 – MARTINSKÉ HOLE – Slovenská republika – Malígny melanóm – niekoľkoročné skúsenosti s liečbou
1999 – PRAHA – Česká republika – The Czech national symposium with international participation on implants in aesthetic and reconstuctive surgery
1999 – HRADEC KRÁLOVÉ – Česká republika – Augmentačné operácie pri hypoplastických prsníkoch
2000 – NITRA – Slovenská republika – Klinické vyhodnotenie včasných operácií rozštepov
2000 – LUČENEC – Slovenská republika – Workshop 2000 – Operačné riešenie syndroma canalis carpi
2001 – BRATISLAVA – Slovenská republika – Forum medical – Aktuálne témy v medicíne
2001 – OSTRAVA – Česká republika – Sympozium ČSPCH s medzinárodnou účasťou
2001 – BRNO – Česká republika – Konference estetické plastické chirurgie
2001 – PRAHA – IPZVZ – Operace prsů v plastické chirurgii
2002 – BRATISLAVA – Slovenská republika – International congress of plastic, reconstructive and aesthetic surgery – Rekonštrukcia Aplázie bránice reverzným muskulokutánnym lalokom
2003 – BANSKÁ BYSTRICA – Slovenská republika – IV. Slovenský pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou – Včasné operácie rozštepov tváre
2004 – BRATISLAVA – Slovenská republiky – III. Demjénov deň – Zhubný novotvar v rodinnej anamnéze geneticky verifikovaný
2004,Praha/seminar s medzinarodnou ucastou,Nase skusenosti s vcasnymi operacem oblicejovych rozstepu.
2004,Praha,obdrzanie mediale od CLS JEP za rozvoj plast.chir. …………………………….
2005-1.9.-10 th.Congres ESPRAS 2005,VIENNA
2005-Bratislava-IV.Demjenov den.
2005-IPVZ Praha-Chyby v esteticke chirurgii a jejich priciny a mozna reseni-7 kreditov
2006,18.=20.V.,Praha,4th.Central European Advanced Course on Aesthetic Plastic Surgery,
Is there any border between aesthetic and reconstructive surgery.
2006-9.9.Praha-intenzivny kurz APTOS.
VI.Slovensky kongres chirurgie ruky s medzinarodnou ucastou,Senec 23-24.XI.2006
IPVZ Praha-2.XII.2006-Celodenny seminar s mezinarodni ucasti.
International Congres of Plastic Surgery,Brno,17=19 May,2007-07-18
The 14 th International Congress of the International Confederation for
Plastic,Reconstructive and Aesthetic Surgery,June 26´=30,2007 =Berlin,Germany
2007,october 5,VI.Demjen’s day
2007,1.XII,Praha,Seminar v plasticke chirurgii s mezinarodni ucasti
16.2.2007,edecká konferencia pri príležitosti životného jubilea DOC.MUDr.J.Fedeleša.CSc.
1.12.2007 eminar v plast.chirurgii s mezinárodní účastí,Praha
10=13.2.2008 ISAPS 2008,Melbourne,Australia.
2nd and 3rd,2008,Madrid,Spain,The instructional Course on Augmentation mammaplasty
17.´18.X.2008,Melanoma forum,Žilina
8.-9.X.2009,Tále,Celoštátne sympozium plastickej ,rekonštrukčnej a estetickej chirurgie
s medzinárodnou účasťou.
20-26.9.2009,Rhodes,Greece,11th ESPRAS Congress
26-27.9.2009,Rhodes,Greece,ISAPS Instructional Course 2009
23-24.IV.2010,Harrachov,Kongres České společnosti plastické chirurgie 2010
14-18.VIII.2010,San Francisco,Kalifornia,20th.Congress of ISAPS
23-26.IX.2010 9th IQUAM Konsensus Konference,Bratislava,Slovakia(15 CME credits/
11.2.2011Štrbské Pleso:Aktuálne otázky v manžmente karcinómu prsníka:možnosti
rekonštrukčných operácií po oblačných operačních výkonech/16 kreditov/.
2.4.2011 Brno:Kurz korektivních operací nosu.
22.-27.V.2011Vancouer Canada:The 65th Annual Meeting of the Canadian Society of
Plastic Surgeons,the 16th Congress of the ISAPS.
22.-24.IX.2011:9.Slovenský pediatrický kongres,předsednictvo/24 kreditov/.
1.-2.X.2011 Prague,ISAPS Congress.
6.-7.X.2011 Bratislava,XLVIII.Bratislavské onkologické dni/předsednictvo,spoluautor/.
7.X.2011 Banskobystrický chirurgický deň.
17-19.V.2012:Mezinárodní Sympózium Společnosti Plastické Chirurgie-
Plzeň:predsednéctvo,14 kreditov.
5.X.2012 -9.Demjénov deň,Bratislava,spoluautor,10 kreditov
16.-17.V.2013,Nitra:Medzinárodný kongres plastickém chirurgie a X.Demjénov deň:Použiti
PNWT při fixácii tenkých voľných kožných transplantátov,/spoluautor/,15 kreditov.
14-16.XI.2013,Beskydy:XII.Kongres společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí a
I.Kongres České společnosti rehabilitace ruky:12 kreditov/presedníctvo v sekci/.
9.X.-10.X.2014:Národní kongres plastické chirurgie s mezinárodní účastí,České
Budějovice,14.kreditov.