Štrukturovaný životopis – MUDr. Marian Hlaváč, PhD.

Domov / Štrukturovaný životopis – MUDr. Marian Hlaváč, PhD.

Štrukturovaný životopis.
MUDr. Marian Hlaváč, PhD.

Vzdelanie:
1 ,ZDS na ul .Čsl. pionierov 8 – ukončená v B.Bystrici v roku 1978
2, Gymnázium na ul.Tr.SNP 54 v B.Bystrici1978-1982
3, Univerzita Komenského LF Martin 1982-1988
4, Postgraduálne štúdium-1.atestácia v roku 1991-odbor ortopédia
5, Postgraduálne štúdium-2.atestácia -odbor ortopédia v roku 1996
6, Doktorandské štúdium- prijatý 1.1.2008 na LF SZU Bratislava odbor 7.1.7- chirurgia- úspešne absolvované 30.4.2013
7, 2014- prihláška na LF SZU Bratislava – špecializačný odbor- Zdravotnícky manažment a financovanie

Študijné pobyty
– 1991 -3-týždńový pobyt u prof. Sosnu 1. Ortopedická klinika , Praha.
– 1998 -6-týždňový študijný pobyt – prof. Refior, Mnichov
– 2008- 5-dňový operačný kurz TEP firmy LINK, Hamburg
– 2009- 5 dňový operačný kurz TEP kolena, Mutual Klinik St.Etienne, Lyon
– 2010- 5 dňový Global Trombosis Forum, Lisabon
– 2000- 2010- participácia vo viacerých klinických štúdiách ako investigator resp.koinvestigator.
– 2012- 5 dňový kurz artroskopie ramena- prof. Lafosse , Annecy

Edukačná činnosť a publikačná činnosť
– od roku 1993 vyučovanie na SZŠ B .Bystrica- chirurgia, ortopédia, protetika
– od vzniku FZ SZU B. Bystrica- vyučovanie ortopédie a protetiky do súčasnosti,
konzultant resp. oponent diplomových prác
– od roku 2014 člen Vedeckej rady FZ SZU Banská Bystrica
-účasť na medzinárodných a slovenských kongresoch- ESSKA,EFORT,SICOT,
publikácie v slovenských lekárskych periodikách, spoluorganizácia pravidelných
krajských ortopedických seminárov v Banskej Bystrici

Priebeh zamestnania:
Od 1.8.1988- doteraz zamestnaný vo FNsP F.D.Roosevelta ( predtým KÚNZ )
v Banskej Bystrici. VZS 1 rok- VU Mošnov, zást. veliteľa zdravot. služby pluku
1988- 2004- sekundárny lekár, ortopedické oddelenie
2004- do súčasnosti – zástupca primára, ortopedické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta
2006- 2014 – poslanec Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
1991- do súčasnosti, športový lekár BK ŠKP Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 2. 6. 2014