Profesijný životopis – Renáta Černáková, PhDr

Domov / Profesijný životopis – Renáta Černáková, PhDr

Meno a priezvisko: Renáta Černáková, PhDr
Oddelenie: Neonatologická klinika
Pracovná činnosť: Vedúca sestra

Stredoškolské vzdelanie:
1978 – 1982 Stredná zdravotnícka škola v Lučenci
Odbor: detská sestra

Vysokoškolské vzdelanie:
2013 – 2014 SZU Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica – tretí stupeň
Odbor: Ošetrovateľstvo
2004 – 2009 SZU, Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica

Ďalšie vzdelanie:

2014 – 2016 SZU, špecializačné štúdium
Odbor: Manažment a financovanie v zdravotníctve

1998 – 2000 Vyššie odborné vzdelanie, B. Bystrica
Odbor: diplomovaná detská sestra

1989 – 1991 Pomaturitné špecializačné štúdium, Bratislava
Odbor: ošetrovateľská starostlivosť o deti

Kurzy:

Opakovane Poradenstvo pri dojčení, B. Bystrica
1997 Problematika kalmetizácie, Bratislava

Členstvo v odborných spoločnostiach:
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek


Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:

Mentor odbornej praxe, SZU BA, Fakulta zdravotníctva, B.Bystrica
Prednášková činnosť – ošetrovateľstvo v neonatológii, SZU BA, Fakulta zdravotníctva, B.Bystrica