Profesijný životopis – PhDr. Monika Trnovcová

Domov / Profesijný životopis – PhDr. Monika Trnovcová

Meno a priezvisko: PhDr. Monika Trnovcová
Oddelenie: RaSA
Pracovná činnosť: riaditeľka pre ošetrovateľstvo

Stredoškolské vzdelanie:
SZŠ BB 1988 – 1992
Vysokoškolské vzdelanie:
JLF UK Martin, I.st. VŠ 1995-1999
KU Ružomberok II. st. VŠ 2005-2007
LF UK Bratislava, rigor.skúška 2008
Ďalšie vzdelanie:
SZU v BA, ŠŠ intenzívna oše. starostlivosť o dospelých 2004
SZU v BA, ŠŠ manažment v ošetrovateľstve 2005

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
Interné oddelenie A, Metabolická JIS, sestra pri lôžku 1992-1999
Neurochirurgická klinika JIS – sestra pri lôžku 2000-2002
Infekčné oddelenie , vrchná sestra 2002-2004

Členstvo v odborných spoločnostiach:
SLS – sekcia sestier pracujúcich v odbore infektológie
SK SaPA – sekcia sestier pracujúcich v manažmente
Publikačná činnosť: –