Profesijný životopis – PhDr. Janka Vnenčáková

Domov / Profesijný životopis – PhDr. Janka Vnenčáková

Meno a priezvisko: PhDr.Janka Vnenčáková
Oddelenie: HEGITO
Pracovná činnosť: vedúca sestra

Stredoškolské vzdelanie: Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo

SZŠ Dolný Kubín

Vysokoškolské vzdelanie: KU  FZ Ružomberok

Trenčianska Univerzita FZ Alexandra Dubčeka Trenčín

Ďalšie vzdelanie: Špecializácia v odbore vnútorné lekárstvo SZU Bratislava

Špecializácia v odbore manažment a financovanie zdravotníctva SZU Bratislava

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB: 0

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB: interné oddelenie – sestra pri lôžku v trojzmennej prevádzke , staničná sestra

Členstvo v odborných spoločnostiach: SKSaPA

Publikačná činnosť: Kostná denzita u pacientov s cirhózou pečene – Osteologický bulletín, č. 2-3-, roč. 19

Iné dosiahnuté úspechy: Certifikát kóderov systému DRG

Certificate of Attendance (klinické štúdie)