Profesijný životopis – Olívia Hrabáčová

Domov / Profesijný životopis – Olívia Hrabáčová

Meno a priezvisko: Olívia Hrabáčová
Oddelenie: II Interná klinika SZU – NTO
Pracovná činnosť: vedúca sestra

Stredoškolské vzdelanie: SZŠ – Banská Bystrica

Vysokoškolské vzdelanie: II st. – Mgr. Na SZU – Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici – študijný odbor Ošetrovateľstvo

Ďalšie vzdelanie:

Pomaturitné špecializované štúdium – odbor Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých ( 1990) – BA

Vyššie odborné vzdelanie – odbor Diplomovaná všeobecná sestra (2004)– B.B.

Úvod do zdravotníckeho manažmentu zameraný na manažérske zručnosti, finančný menežment a zlepšenie kvality ( 1999) – Kurz

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:

1996 – 3 týždňový tréning – štúdijný pobyt: Odber a spracovanie očných tkanív pre transplantačné účely – FN Praha Vinohrady

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:

zamestnaná na očné oddelenie KUNZ -. sestra pri lôžku v trojzmennej prevádzke- 1978 – 1988

– staničná sestra 1988 – 1998 II Očnej kliniky SZU

– vedúca sestra 1998 – 2013  II Očnej kliniky SZU

1.1.2013 – vedúca sestra NTO – doteraz

Členstvo v odborných spoločnostiach: SKSaPA

SLS – Sekcia sestier pracujúcich v nefrológii