Meno a priezvisko: MUDr. Zuzana Bečková
Oddelenie: Centrálny laboratórny komplex
Pracovná činnosť: Primár

Stredoškolské vzdelanie:
1990 -1994 Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen

Vysokoškolské vzdelanie:
1994 – 2000 Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského Martin

Ďalšie vzdelanie:
2001 – 2007 Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií SZU v Bratislave, špecializačný odbor Klinická mikrobiológia
2012 Slovenský metrologický ústav Bratislava: Činnosť manažérov kvality v klinických laboratóriách
2014 – 2016 Lekárska fakulta SZU v Bratislave: Zdravotnícky manažment a financovanie
2018 TÜV SÜD Slovakia Bratislava: Interný audítor systémov manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2015 a EN ISO 19011:2011
Od 2018 doktorandské štúdium: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, študijný odbor Verejné zdravotníctvo

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
2015 – 2019 CLK: odborný garant pre klinickú mikrobiológiu, zástupca primára CLK
2007 – 2015 Oddelenie klinickej mikrobiológie: lekár špecialista – klinický mikrobiológ
2000 – 2007 Oddelenie klinickej mikrobiológie: sekundárny lekár

Členstvo v odborných spoločnostiach:
Slovenská spoločnosť klinickej mikrobiológie Slovenskej lekárskej spoločnosti


Publikačná činnosť:
autor a spoluautor odborných článkov a odborných prednášok na domácich celoslovenských kongresoch a ďalších vzdelávacích podujatiach