Profesijný životopis – MUDr. Vladimír Malec

Domov / Profesijný životopis – MUDr. Vladimír Malec

Meno a priezvisko: MUDr. Vladimír Malec
Oddelenie: Onkologická klinika
Pracovná činnosť: Prednosta kliniky

Vysokoškolské vzdelanie: 1977, titul MUDr. , Lekárska fakulta Martin

Ďalšie vzdelanie:
1981 atestácia I. stupňa v odbore rádioterapia ILF Bratislava
1987 atestácia II. stupňa v odbore rádioterapia IVZ Bratislava
1993 atestácia v odbore klinická onkológia IVZ Bratislava
2005 PhD Lekárska fakulta UK Bratislava

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:
1987-1992 radiačný onkológ, NsP Trenčín
Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
1979-1987 sekundárny lekár KÚKO Banská Bystrica
Členstvo v odborných spoločnostiach: člen Slovenskej onkologickej spoločnosti,
člen (v predsedníctve) Spoločnosti radiačnej onkológie
člen ESMO

Publikačná činnosť:
24 publikácií ako autor,
30 publikácií ako spoluautor,
v roku 1998 spoluautor posteru na ASCO v Los Angeles USA,
v roku 2005 a v roku 2007 spoluautor posterov na ICACT v Paríži