Meno a priezvisko:   MUDr. Tomáš Pniak, PhD.
Oddelenie:  ORL
Pracovná činnosť: primár

Vzdelanie
2012 Ukončenie doktorského štúdia, Otolaryngologická klinika, Fakultní nemocnice a Universita Palackého v Olomouci, Česká Republika, Téma dizertačnej práce: Efekt septoplastiky a turbinoplastiky v liečbe OSA a chrápania
Akademický titul: Ph. D.
2008 Špecializácia v otorinolaryngológii, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, Česká Republika
2005 Špecializačná skúška – Otorinolaryngológia, 1. stupeň, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, Česká Republika
1995 – 2002 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Odbor: Všeobecné lekárstvo
Akademický titul: MUDr.
1991 – 1995 Gymnázium v Ružomberku

Zamestnanie
2016-súčastnosť Lekár, ORL oddelenie, Rooseveltova fakultná nemocnica, L. Svobodu 1,
Banská Bystrica, Slovensko
2014 – 2016 Lekár – špecialista, ENT Department, Mater Dei Hospital, Tal-Qroqq, Msida
MSD 2090, Malta
Saint James Hospital, George Borg Olivier Street, Sliema SLM 1807, Malta
2002 – 2014 Lekár, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Ostrava, 17. listopadu 1790, 70800 Ostrava, Česká Republika

Klinické stáže
5/2012 (1 mesiac) Oddelenie otorinolaryngológie, Hietzing Hospital, Vienna, Austria (prof. Swoboda)
8/2008 (týždeň) Klinika otorinolaryngológie, Erlangen, Germany (prof. Iro)
6/ 2007 (týždeň) Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Krajská nemocnice Pardubice, Česká Republika (prof. Chrobok)
11/2004, 3/2008 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha Motol, Česká Republika (prof. Betka)

Profesne významné kurzy a konferencie
2014 15. Rinofest – Demonštračný kurz septorinoplastiky a endoskopickej chirurgie PND, Ústredná vojenská nemocnica, Ružomberok, Slovenská republika

2013 Workshop: Laryngeální mikrochirurgie, Fakultní nemocnice, Ostrava, Česká Republika
2013 75. kongres české společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, Hradec Králové, Czech Republic
2012 5th World Congress for Endoscopic Surgery of the Brain, Skull base and spine, 1st Global Update on FESS, the Sinuses and the Nose, Vienna, Austria
2011 Preparační kurz ORL chirurgie nosu a vedlejších nosních dutin, Vzdělávací centrum praktické anatomie, Oddělení anatomie, Lekářská fakulta, Masarykova universita, Brno, Česká Republika
2011 13. kurz disekcie spánkovej kosti a chirurgie stredného ucha, Fakultná
nemocnica, Košice, Slovenská republika
2011 Course: Comprehensive hands- on course of pituitary surgery, Fakultní nemocnice, Ostrava, Česká Republika
2011 Workshop: Laryngeal microsurgery, Fakultní nemocnice, Ostrava, Česká Republika
2011 Course: Thyroidectomy, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, IPVZ, Praha Motol, Česká Republika
2010 Weill Cornell Seminar in Otolaryngology 2010, Salzburg, Rakúsko
2009 Workshop: Sialendoscopy, Fakultní nemocnice, Ostrava, Česká Republika
2009 10. Kurz septorinoplastiky a endonazálnej chirurgie, Ústredná vojenská nemocnica, Ružomberok, Slovenská republika
2009 1st Meeting of European Academy of ORL-HNS in Collaboration with
EUFOS, Mannheim, Nemecko
2008 10. kurz disekcie spánkovej kosti a chirurgie stredného ucha, Fakultná
nemocnica, Bratislava, Slovenská republika
2007 Workshop: Aplikace zeleného laseru (532 nm) v ORL, Klinika otorinolaryngologie, Fakultní nemocnice Plzeň, Česká Republika
2006 19. kurz endonazální endoskopické chirurgie, Klinika otorinolaryngologie, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Česká Republika

Grant:
2012 – 2014 Spoluriešiteľ grantu IGA MZ CR NR/13505. provided by the Ministry of Health of the Czech Republic – The Position of Sialendoscopy in the Examination and Treatment of the Diseases of Salivary Glands

Lektor inštruktážneho kurzu

Obstrukční spánková apnoe – 75. kongres české společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy krku
ČLS JEP, Hradec Králové, Česká Republika, 2013

Profesionálna orientácia
Chirurgia hlavy a krku
Endoskopická endonazálna chirurgia PND
Chirurgia OSA

Členstvo v organizáciách
Medical Council of Malta
Slovenská lekárska komora
European Rhinologic Society
Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu


MUDr. Tomáš Pniak, Ph. D – publikácie a prednášky

Knižné kapitoly
1. Pniak, T., Kubíčková, J., Maléřová, S., Matoušek, P., Komínek, P.:Chirurgická
léčba dutiny nosní a nosohltanu. In Jaroslav Betka et al: Poruchy dýchání ve spánku- chirurgická léčba. Tobiáš 2019, s.126-132. ISBN 978-80-7311-197-7
2. Plzák, J., Pniak, T., Novák, V.: Poruchy dýchání ve spánku. In Karol Zeleník et al: Mimojícnové projevy reflexní choroby. Tobiáš 2013, s. 202-205. ISBN 978-80-7311-138-0
3. Pniak, T., Zeleník K., Pniaková, D.: Kazuistika 26. In Naďa Jirásková, Pavel Rozsíval: Kazuistiky z oftalmologie II. Hradec Králové: Nucleus HK®, 2008, s. 153 – 158. ISBN 978-80-87009-44-4

Publikácie
1. Pniak, T., Štrympl, P., Staníková, L.,, Zeleník, K., Matoušek, P., Komínek, P.:Sialoendoscopy, sialography, and ultrasound: a comparison of diagnostic methods. Open Med. 2016, 11, s. 461-464. DOI 10.1515/med-2016-0081
2. Štrympl, P., Staníková, L., Pniak, T., Matoušek, P., Komínek, P.: Sialendoskopie v diagnostice a léčbě litiázy podčelistní slinné žlázy. Otorinolaryng. a Foniat. (Prague), 2015, 64, č. 3, s.157-162. ISSN 1210-7867
3. Štrympl, P., Staníková, L., Jonszta, T., Matoušek, P., Pniak, T., Tomášková, H., Komínek, P.: Srovnání sialendoskopie, ultrasonografie a sialografie v diagnostice duktogenních onemocnění slinných žláz (79 případů). Otorinolaryng. a Foniat. (Prague), 2015, 64, č. , s.73-78. ISSN 1210-7867
4. Pniak, T., Formánek, M., Zeleník, K., Matoušek, P., Komínek, P.: Bipolar Thermofusion BiClamp 150 in Thyroidectomy: A Review of 1156 Operations. BioMed Research International, 2014, Article ID 707265, http://dx.doi.org/10.1155/2014/707265 IF 2,880
5. Pniak, T., Matoušek, P., Štrympl, P., Novák, V., Komínek, P.: Obstrukční spánková apnoe a CPAP – má význam řešit nosní průchodnost? Cesk Slov Neurol N, 2012; 75/108 (2): 222-226. ISSN 1802-7859 IF 0,393
6. Matoušek, P., Lipina, R., Paleček, T., Štrympl, P., Pniak, T., Komínek, P.: Endoskopická transnazální chirurgie selární oblasti. Otorinolaryng. a Foniat. (Prague), 2012; 61 (3):172-177
7. Komínek, P., Červenka, S., Pniak, T., Zeleník, K., Tomášková, H., Matoušek, P.: Monocanalicular versus bicanalicular intubation in the treatement of congenital nasolacrimal duct obstruction. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol, 2011, 249, s. 1729-1733. ISSN 0721-832X IF 2,158
8. Komínek, P., Červenka, S., Pniak, T., Zeleník, K., Tomášková, H., Matoušek, P.: Revision endonasal dacryocystorhinostomies: analysis of 44 procedures. Rhinology, 2011, 49, s. 375-380. ISSN 0300-0729 IF 0,803
9. Štrympl, P., Komínek, P., Pniak, T.,: Sialoendoskopie- nová metoda v diagnostice a léčbě benigní obstrukční choroby slinných žláz. Endoskopie, 2011, 20, č.1, s. 29-33.
10. Komínek, P., Červenka, S., Matoušek, P., Pniak, T., Zeleník, K.: Conjuctivocystorhinostomy with Jones tube-is it the surgery for children? Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol, 2010, 248, s. 1339-1343. ISSN 0721-832X IF 2,102
11. Komínek P, Červenka S, Matoušek P, Pniak T, Zeleník K.: Primary pediatric endonasal dacryocystorhinostomy-A review of 58 procedures. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2010 Jun;74(6):661-4.
12. Komínek P, Červenka S, Matoušek P, Pniak T, Zeleník K.: Does the middle turbinate resection affect the success rate of endonasal dacryocystorhinostomy? Spektrum der Augenheilkunde, 2010, 24, s. 258 – 262. IF 0,259
13. Pniak, T., Komínek, P., Matoušek, P., Štrympl, P.: Bipolární koagulace BiClamp u operací štítné žlázy. Otorinolaryng. a Foniat. (Prague), 2010, 59, č. 1, s.15-18. ISSN 1210-7867
14. Pniak, T., Matoušek, P., Štrympl, P., Novák, V., Komínek, P.: Obstrukční spánková apnoe- význam septoplastiky a turbinoplastiky. Část I. (teoretická část). Otorinolaryng. a Foniat. (Prague), 2010, 59, č.4, s.186-189. ISSN 1210-7867
15. Pniak, T., Matoušek, P., Štrympl, P., Novák, V., Komínek, P.: Obstrukční spánková apnoe- význam septoplastiky a turbinoplastiky. Část II. (praktická část). Otorinolaryng. a Foniat. (Prague), 2010, 59, č.4, s.186-189. ISSN 1210-7867
16. Pniak, T., Matoušek, P., Komínek, P.: Rinosinusitida a nosní polypóza u dospělých EPOS 2007. Interní Med., 2010, 12, č.11, s. 506-508
17. Pniak, T., Komínek, P., Novák, V.: Chrápanie a obštrukčné spánkové apnoe v detskom veku z pohľadu otorinolaryngológa. Čes.-slov. Pediat., 2009, 64, č. 12, s. 653-659. ISSN 0069-2328
18. Pniak, T.: Chrápání a spánkové apnoe. Angis revue, 2009, 2, č. 6, s. 20-22. MK ČR E 18032
19. Štrympl, P., Komínek, P., Stárek, L., Kodaj, M., Pniak, T.: Duplexní ultrazvuk v předoperačním vyšetření nádorů velkých slinných žláz I (Teoretický základ). Otorinolaryng. a Foniat. (Prague), 2009, 58, č. 4, s.216-220. ISSN 1210-7867
20. Štrympl, P., Komínek, P., Stárek, L., Kodaj, M., Pniak, T.: Duplexní ultrazvuk v předoperačním vyšetření nádorů velkých slinných žláz II (Výsledky). Otorinolaryng. a Foniat. (Prague), 2009, 58, č. 4, s.216-220. ISSN 1210-7867
21. Černý, R., Pniak, T., Komínek, P., Krč, I.: Pyoderma gangrenosum jako projev mimostřevní manifestace Crohnovy choroby v ORL oblasti. Otorinolaryng. a Foniat. (Prague), 2009, 58, č. 3, s.156-159. ISSN 1210-7867
22. Zeleník, K., Komínek, P., Pniak, T.: Mild form of Treacher-Collins syndrome: a case report. Abstract from the 1st Meeting of EAORL-HNS. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology and Head & Neck, 2009, 266, s. 1126 – 1127. ISSN 0937-4477
23. Pniak, T., Komínek, P., Zeleník, K., Czerný, D.: Selective embolisation in intractable epistaxis in Faculty Hospital Ostrava. Abstract from the 1st Meeting of EAORL-HNS. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology and Head & Neck, 2009, 266, s. 1126 – 1127. ISSN 0937-4477
24. Zeleník, K., Mrázek, J., Klečka, P., Pniak, T.: Efekt adenotómie na stav stredoušia v prevencii sluchovej deprivácie u detí. Pediatrie pro praxi. 2007, č. 1, s. 48 – 49. ISSN 1213-0494
25. Pniak, T., Mrázková, E., Mrázek, J., Chmurová, R., Zeleník, K.: Herpes zoster oticus. Otorinolaryng. a Foniat. (Prague). 55, 2006, č. 4, s. 241-245. ISSN 1210-7867
26. Zeleník K., Mrázek J., Mrázková E., Pniak T., Chmurová R.: Histiocytóza z Langerhansových buněk a její manifestace v oblasti spánkové kosti (Eozinofilní granulom spánkové kosti). Otorinolaryng. a Foniat. (Prague), 54, 2005, č. 4, s. 235–239. ISSN 1210-7867

Prednášky, abstraktá
1. Pniak, T., Mráz, S., Švec, M.: Orbitocelulitída ako komplikácia akútnej dakryocystitídy. 65. kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku. 5.-7-9-2018, Patince
2. Hodan, R., Štembírek, J., Novák, V., Pniak, T., Babiarová, V., Foltán, R.: Naše zkušenosti se spánkovými aparátky (Oral appliances) v léčbě Obstrukční spánkové apnoe (OSA), 76. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 4.-6.6.2014, Ostrava, Otorinolaryng. a Foniat. (Prague), 63, 2014, č. 2, s.147. ISSN 1210-7867
3. Štrympl, P., Staníková, L., Pniak, T., Matoušek, P., Komínek, P.: Endoskopicky asistovaná transorální extrakce litiázy podčelistní slinné žlázy. 76. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 4.-6.6.2014, Ostrava, Otorinolaryng. a Foniat. (Prague), 63, 2014, č. 2, s.142. ISSN 1210-7867
4. Pniak, T., Novák, V.: Mezioborová spolupráce v centru pro poruchy spánku a bdění FN Ostrava. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 62, 2013, s. 47, ISSN 1210-7867
5. Štrympl, P., Staníková, L., Matoušek, P., Pniak, T., Komínek, P., Zeleník, K.: Transoral removal of proximal submandibular stones. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 62, 2013, s. 35, ISSN 1210-7867
6. Štrympl, P., Staníková, L., Matoušek, P., Pniak, T., Komínek, P., Zeleník, K.: X-ray sialography, ultrasonography and sialendoscopy in bening salivary gland obstruction diagnostics. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 62, 2013, s. 36, ISSN 1210-7867
7. Staníková, L., Štrympl, P., Matoušek, P., Pniak, T., Komínek, P.: Sialography and sialendoscopy in diagnostics of benign salivary obstruction. 2nd Meeting of European Academy of ORL-HNS and CE ORL-HNS, Acropolis congress center, Nice, France, 27-30 April 2013
8. Štrympl, P., Staníková, L., Matoušek, P., Pniak, T., Komínek, P., Zeleník, K.: Comparison of the x-ray sialography, ultrasound and sialendoscopy results in benign salivary gland obstruction diagnostics. 2nd Meeting of European Academy of ORL-HNS and CE ORL-HNS, Acropolis congress center, Nice, France, 27-30 April 2013
9. Pniak, T., Komínek, P., Matoušek, P., Štrympl, P., Novák, V., Hodan, R.: Septoplasty and turbinoplasty in obstructive sleep apnoe- does it help? (poster), Sborník abstrakt- CD, Endovienna 2012, Vídeň, Rakousko, 28.3.-1.4.2012
10. Pniak, T., Komínek, P., Matoušek, P., Štrympl, P., Novák, V., Hodan, R.:Význam operace nosu v léčbě OSA. Sborník abstrakt, XIII. Český a VIII. Česko-Slovenský sjezd spánkového lékařství, Český Krumlov, 20.-22.10.2011
11. Hodan, R., Novák, V., Pniak, T., Matoušek, P., Zobrazení retrolinguálního prostoru na kefalogramu: srovnání s endoskopií. Sborník abstrakt, XIII. Český a VIII. Česko-Slovenský sjezd spánkového lékařství, Český Krumlov, 20.-22.10.2011
12. Pniak, T., Komínek, P., Matoušek, P., Štrympl, P., Novák, V., Hodan, R.: Význam septoplastiky a turbinoplastiky v liečbe OSA. VII. Slovensko- český kongres spánkovej medicíny s medzinárodnou účasťou, 15.-16.10.2010, Bratislava, Slovensko, Sborník abstrakt, ISSN 1336-930x
13. Hodan, R., Novák, V., Pniak, T., Matoušek, P.: Naše zkušenosti s Oral Appliances. VII. Slovensko- český kongres spánkovej medicíny s medzinárodnou účasťou, 15.-16.10.2010, Bratislava, Slovensko, Sborník abstrakt, ISSN 1336-930x
14. Pniak, T., Komínek, P., Matoušek, P., Štrympl, P., Novák, V.: Význam septoplastiky a turbinoplastiy v léčbě OSA. 73. Kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 16.-18.6.2010, Mikulov, Sborník abstrakt
15. Pniak, T., Komínek, P., Matoušek, P., Štrympl, P., Novák, V., Hodan, R.: Efekt septoplastiky a turbinoplastiky v liečbe ronchopatie a OSA. Sborník abstrakt, XII Neuschlove dni a XIII. Kongres mladých otorinolaryngológov, 14.5.-15.5.2010, Martin, SR, ISBN 978-80-88866-75-6
16. Pniak, T., Matoušek, P., Komínek, P., Štrympl, P., Červenka, S.: Dakryocystitida jako první příznak maligního nádoru vedlejších nosních dutin. XII Neuschlove dni a XIII. Kongres mladých otorinolaryngológov, 14.5.-15.5.2010, Martin, SR, Sborník abstrakt, ISBN 978-80-88866-75-6
17. Pniak, T., Komínek, P., Matoušek, P., Štrympl, P., Novák, V., Hodan, R.:Efekt septoplastiky a turbinoplastiky v léčbě ronchopatie a OSA. XVII. Luhačovické dny, 26.3.-27.3.2010, Luhačovice, Sborník abstrakt, ISBN 978-80-254-6811-1
18. Pniak, T., Komínek, P., Matoušek, P., Novák, V., Hodan, R.: Efekt septoplastiky a turbinoplastiky v léčbě ronchopatie a OSA. XI. Český a VI. Česko- Slovenský sjezd spánkového lékařství, 15.10.-17.10.2009, Ostrava, Sborník abstrakt, ISBN 978-80-87118-01-6
19. Pniak, T., Komínek, P., Matoušek, P., Štrympl, P.:Tonzilotomie a tonzilektomie v léčbě OSA u dětí. XI. Český a VI. Česko- Slovenský sjezd spánkového lékařství, 15.10.-17.10.2009, Ostrava, Sborník abstrakt, ISBN 978-80-87118-01-6
20. Pniak, T., Komínek, P., Matoušek, P., Novák, V., Hodan, R.: Efekt septoplastiky a turbinoplastiky v léčbě ronchopatie a OSA. 72. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 9.-11.9.2009, Praha, Otorinolaryng. a Foniat. (Prague), 58, 2009, č. 3, s.164-194. ISSN 1210-7867
21. Štrympl, P., Hodan, R., Pniak, T.: Transorální exstirpace sialolitu podčelistní slinné žlázy. 72. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 9.-11.9.2009, Praha, Otorinolaryng. a Foniat. (Prague), 58, 2009, č. 3, s.164-194. ISSN 1210-7867
22. Zeleník, K., Komínek, P., Pniak, T.: Mild Form of Treacher- Collins Syndrome: A case report. (poster) 72. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 9.-11.9.2009, Praha, Otorinolaryng. a Foniat. (Prague), 58, 2009, č. 3, s.164-194. ISSN 1210-7867
23. Pniak, T., Komínek, P., Zeleník, K., Czerný, D.: Selective embolisation in intractable epistaxi in Fakulty Hospital Ostrava. (poster) 72. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 9.-11.9.2009, Praha, Otorinolaryng. a Foniat. (Prague), 58, 2009, č. 3, s.164-194. ISSN 1210-7867
24. Matoušek, P., Komínek, P., Červenka, S., Pniak, T.: Ovlivňuje parciální resekce stření skořepy úspěšnost dakryocystorinostomie? (poster) 72. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 9.-11.9.2009, Praha, Otorinolaryng. a Foniat. (Prague), 58, 2009, č. 3, s.164-194. ISSN 1210-7867
25. Zeleník, K., Komínek, P., Pniak, T.: Mild form of Treacher-Collins syndrome: a case report. Abstract from the 1st Meeting of EAORL-HNS. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology and Head & Neck, 2009, 266, s. 1126 – 1127. ISSN 0937-4477
26. Pniak, T., Komínek, P., Zeleník, K., Czerný, D.: Selective embolisation in intractable epistaxis in Faculty Hospital Ostrava. Abstract from the 1st Meeting of EAORL-HNS. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology and Head & Neck, 2009, 266, s. 1126 – 1127. ISSN 0937-4477
27. Pniak, T., Komínek, P.: Prevention of side- confusion in surgery on ENT Cliníc of Faculty Hospital Ostrava (poster). 1st Meeting of EAORL- HNS, 27.- 30.6.2009, Mannheim, Německo, Abstract from the 1st Meeting of EAORL-HNS. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology and Head & Neck, 2009, 266, s. 1080 – 1081. ISSN 0937-4477
28. Pniak, T., Komínek, P., Matoušek, P.: Efekt septoplastiky a turbinoplastiky v léčbě ronchopatie a OSA. Vzdělávací konference pro spánkové laboratoře, Saegeling point 2009, 14.-16.5.2009, Hrotovice, Sborník abstrakt
29. Zeleník, K., Komínek, P., Pniak, T.: 24 – hodinová 2 – kanálová pH – metrie v diagnostice extraezofageálního refluxu. Sborník abstrakt, XII. kongres mladých otorinolaryngologů, 14. – 16. 5. 2008, Jablonné nad Orlicí, Sborník abstrakt, ISBN 978-80-254-2028-7
30. Pniak, T.., Matoušek, P., Komínek, P.: Chrápanie a OSAS v detskom veku- ORL možnosti diagnostiky a liečby, XII. Moravskoslezské pediatrické dny, 23.-24.11.2007, Ostrava, Sborník abstrakt, ISBN 978-80-239-9724-8
31. Matoušek, P., Komínek, P., Pniak, T.., Novák, V., Kunčíková, M.: Operační léčba chrápání a OSAS u dětí, 41. dny dětské neurologie, 24.5.-26.5.2007, Rožnov pod Radhoštěm, Sborník abstrakt, ISBN 978-80-7262-491-1
32. Pniak, T., Komínek, P., Vantuch, P., Matoušek, P.: Tumor nebo mukokéla paranazálních dutin ?, IV. Česko- Polsko- Slovenské trilaterální sympozium maxilofaciální chirurgie, 20.9.- 22.9.2007, Rožnov pod Radhoštěm, Sborník abstract
33. Pniak, T., Matoušek, P., Komínek, P.: Chrápanie a OSAS v detskom veku- ORL možnosti diagnostiky, 41. dny dětské neurologie, 24.5.-26.5.2007, Rožnov pod Radhoštěm, Sborník abstrakt, ISBN 978-80-7262-491- 1
34. Komínek, P., Vantuch, P., Matoušek, P., Pniak, T.: Paranasal sinus mucocele-endonasal or external approach?, 6th Joint Workshop of Middle- German and Czech ENT specialists, 31.1.-3.2.2007, Jablonné nad Orlicí, Sborník abstrakt, ISBN 978-80-86472-29-4
35. Pniak, T., Mrázek, J., Mrázková, E.: Kvalita života s fonační píštelí, 4. Česko-slovenský foniatrický kongres, 21.9.-23.9.2006, Ostrava, Sborník abstrakt
36. Pniak, T., Mrázková, E., Mrázek, J., Širůček, P.: Herpes zoster oticus- kazuistika (poster), 66.kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP s medzinárodní účastí, l9.6.-21.6.2003, Pardubice, Sborník abstrakt, ISBN 80-86225-37-2

Ďalšie prednášky
1. Pniak, T.: Chirurgie nosu u chrápání a OSA, Beskydské ORL dny, 30.9.11, Ostravice, 1.-2.11.13
2. Pniak, T.: Chirurgická léčba chrápání a OSA. Oblastní ORL seminář, Ostrava, 12.6.2013
3. Pniak, T.: Diagnostika patologií VDN, Beskydské ORL dny, 30.9.11, Ostravice
4. Štrympl, P., Pniak, T., Komínek, P.: Sialoendoskopie. Ningerovy dny, 14.-15.10.11, Luhačovice
5. Pniak, T., Matoušek, P., Komínek, P.: OSA a chrápanie- má význam riešiť nosovú priechodnosť? 7. Rinologické dni, Krompachy, SR, 24.-26.2.2011
6. Pniak, T.: Diagnostika patologií VDN, Beskydské ORL dny, 30.9.11, Ostravice
7. Pniak, T., Reguli, Š: Surgical anatomy of the nose and sellar region. Comprehensive hands- on course of endoscopic pituitary surgery, Ostrava, 1.-3.6.2011
8. Pniak, T.: Botulinum Toxin Fundamentals. Microlaryngeal surgery workshop, Ostrava, 12.4.2011
9. Pniak, T., Štrympl, P.: Lipoinjection. Microlaryngeal surgery workshop, Ostrava, 12.4.2011
10. Štrympl, P., Pniak, T., Komínek, P., Kodaj, M., Doppler ultrasonography in major salivary gland tumors. 9. Česko- německé ORL setkání, 8.-9.10.2010, Bad Salzungen, Německo
11. Pniak, T., Štrympl, P., Matoušek, P., Komínek, P: Salivary gland tumors- what we need for diagnosis? 9. Česko- německé ORL setkání, 8.-9.10.2010, Bad Salzungen, Německo
12. Pniak, T., Komínek, P., Matoušek, P.: Efekt septoplastiky a turbinoplastiky v léčbě ronchopatie a OSA. VII. Ningerovy dny, 9.-10.10.2009, Luhačovice
13. Menšíková, A., Pniak, T., Štrympl, P., Matoušek, P., Komínek, P.: Management of diagnosis and treatement of peritonsillar abscess at the ENT clinic, University hospital Ostrava, Kongres českých a polských otorinolaryngologů Glacensis 2009, 11.-13.10.2009, Náchod
14. Komínek, P., Zeleník, K., Pniak, T., Štrympl, P.: ORL klinika FNO- současné projekty, 1. moravskoslezský brainstorming- setkání integrovaného výzkumu v biomedicíně, 6.6.2008, Ostrava
15. Pniak, T., Vantuch, P.: Neinfekční příčiny zduření na krku u dětí, Společný ORL a Pediatrický seminář, FN Ostrava, 18.6.2008
16. Pniak, T., Zeleník, K., Pniaková, D.: Amauroza jako následek pansinusitidy. Oblastní ORL seminář, 13.2.2008, Ostrava
17. Pniak, T.: Chirurgie nosu při řešení chrápání, Oblastní ORL seminář, 12.9.2007, Ostrava
18. Matoušek, P., Komínek, P., Pniak, T.,: Chrápání a sleep apnoe syndrom z hlediska otorinolaryngologie, Oblastní ORL seminář, 14.2.2007, Ostrava
19. Pniak, T., Matoušek, P.: Chrápání a OSAS v dětském věku, Oblastní ORL seminář, 14.2.2007, Ostrava


Dalšie publikácie
1. Pniak, T.: Chrápání a spánkové apnoe. Angis revue, 2009,2, č. 6, s. 20-22. MK ČR E 18032


Banská Bystrica, 10.3.2020