Meno a priezvisko: MUDr. Okapec Stanislav
Oddelenie:
Oddelenie rádiológie
Pracovná činnosť:
Primár oddelenia

Stredoškolské vzdelanie: SVŠ

Vysokoškolské vzdelanie: Lekárska Fakulta UK Martin, všeobecné lekárstvo

Ďalšie vzdelanie:
Atestácia z rádiodiagnostiky I. stupňa Atestácia z rádiodiagnostiky II. stupňa Intervenčná rádiológia Certifikát

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:

Členstvo v odborných spoločnostiach:
CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe), ESR (The European Society of Radiology), SRS (Slovenská rádiologická spoločnosť), SAS (Slovenská angiologická spoločnosť), STS (Slovenská transplantologická spoločnosť), SCCH (Spoločnosť cievnej chirurgie),
SLBB (Spolok lekárov BB), zakladajúci člen a prvý predseda Spoločnosti kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie (SKVIR) 2013 – 2014, t.č. Vedecký sekretár SKV1R

Publikačná činnosť:
Kothaj P., Okapec S., Kúdelová A.: Komplikácie po perkutánnych transhepatických drenážach žlčových ciest. Rozhl Chir, 93, 2014, č. 3, s. 247 – 254. ISSN 0035-9351
Okapec S. Gigantická intrakraniálna aneuryzma, komplikácie endovaskulárnej liečby. S farbou von. Nový Smokovec 2014
Okapec S. Intervenčná rádiologická liečba obrovských hemangiómov pečene. BIRD 3.-4. Apríl 2014
Okapec S. Embolizácia AVM pľúc, S farbou von, Vyhne 2013
Okapec S. Embolizácia myómov maternice (UFE). BIRD 20. 4. 2012
Okapec S. Endovaskulárna liečba akútnej cievnej príhody. BIRD 20. 4. 2012
Barnay I, Okapec S, Bielik T. Embolizácia pľúcnice pri rozsiahlom gynekologickom náleze –
multidisciplinárny prístup. XXI. deň prím. Straku, Starostlivosť o ženu, matku a dieťa. Mestské
kultúrne centrum – Žiar nad Hronom, 23. marec 2012
Markova I, Mihálik R, Okapec S, Kvétenský J, Skladaný Ľ. Naše skúsenosti s využitím multislice computer tomography (MSCT) enteroklýzy a MSCT kolonografie pri diagnostike patologických zmien tenkého a hrubého čreva. Gastroenterologie a hepatologie 2011
Žilinčan M, Okapec S, Kothaj P, Pritzová E. Multimodálna liečba HCC-kazuistika. IX. Banskobystrické onkologické dni 24. – 25. júna 2011
Okapec S, Žilinčan M. Využitie intervenčnej rádiológie v liečbe HCC. IX. Banskobystrické onkologické dni 24.-25. júna 2011
Okapec S, Greschner J. Informačné technológie v rádiológii. Vzdelávacie akcie RKZL Banská Bystrica 20. 10. 2011
Okapec S. TIPS 2 – úskalia a kontraindikácie z pohľadu intervenčného rádiológa. Druhé štiavnické sympózium 17.-18. 6. 2011
Galanda M, Okapec S, Šulaj J. Mikrochirurgická a endovaskulárna liečba aneuryziem mozgových ciev -naše skúsenosti. NEUROVASKULÁRNY KONGRES 2011, 39. Slovenské a české cerebrovaskulárne sympózium, Grand hotel PERMON, Vysoké Tatry 9. -10. jún 2011
Žilinčan M, Okapec S, Janek J. Endovaskulárna liečba vaskulobiliárnej fistuly so život ohrozujúcou hemobíliou, XV. SLOVENSKÝ KONGRES CIEVNEJ CHIRURGIE s medzinárodnou účasťou 31. marec – 3. apríl 2011, Jasná
Janek J, Okapec S, Štaudinger K, Kminiak R. Výsledky liečby AAA za 5-ročné obdobie, XV. SLOVENSKÝ KONGRES CIEVNEJ CHIRURGIE s medzinárodnou účasťou 31. marec – 3. apríl 2011, Jasná

Okapec S. Embolizačná liečba vysokoprietokového priapizmu, BIRD 9. -10. 4. 2010

Okapec S. Splenické arteriálne intervenvie BIRD 9. -10. 4. 2010
Okapec S, Skladaný L, Pritzová E, Adamcová-Selčanová S, Hampl F. Manažment HCC a intervenčná rádiológia BIRD 9. -10. 4. 2010
Okapec S, Galanda M, Patráš F. Komplikácie spojené s endovaskulárnou liečbou intrakraniálych aneuryziem BIRD 9 -10. 4. 2010
Bielik R, Žilinčan M, Okapec S. Transplantácia pečene komplikovaná pyletrombózou a intrahepatálnou hemorágiou. BIRD 9. -10. 4. 2010
Bielik R, Bielik E, Okapec S. Subakútna osteoporotická vertebrálna fraktúra riešená vertebroplastikou. BIRD 9-10. 4. 2010
Markova I, Selčanová S, Okapec S. Postavenie MR heparu v transplantačnom programe. Program MR sympózium Donovaly 23. -2 4.10. 2009, Šport Hotel Donovaly
Kanát D, Donth V, Okapec S, Kothaj J. Karotická disekcia a ischemická cievna mozgová príhoda, Česká a slovenská neurológie a neurochirurgie. 2009, roč. 72, Suppl. 2, S50. ISSN: 1210-7859; 1802-4041

Okapec S., Skladaný Ľ.: TIPS v manažmente liečby portálnej hypertenzie. XXXVI. Slovenský rádiologický kongres s medzinárodnou účasťou 23. – 25.4. 2009 Piešťany
Babeľa J, Baláž V, Okapec S. Liečba vysokoprietokového priapizmu -kazuistika, Mediforum 8. 3. 2008, Žilina
Galanda M, Okapec S, Patráš F. Mikrochirurgický a endovaskulárny prístup k liečeniu vydutí na mozgových cievach – naše skúsenosti, III. Žilinské Neurochirurgické Dni, 12. – 14. 3. 2008 – Terchová, Hotel Boboty
Okapec S. TIPS 15. -16. 6. 2007 ŠTIAVNICKÉ SYMPÓZIUM
Skladaný Ľ, Okapec S. Postavenie merania HVPG v liečbe krvácavých komplikácii portálnej
hypertenzie. 35. májové hepatologické dni, TÁLE, 24. – 26. máj 2007
Baláž V, Babeľa J, Okapec S. Rénal artery pseudoaneurysm following partial nephrectomy for RCC. Eur Urol Suppl 2007;6(2):235
Baláž V, Babeľa J, Okapec S. Aneuryzma renálnej artérie ako komplikácia záchovnej operácie obličky
pre obličkový karcinóm. Výročná konferencia, Slovenskej urologickej spoločnosti SLS, a Konferencia
sekcie sestier pracujúcich v urológii pri SLS, Štrbské Pleso 20. – 23. jún 2007
Kothaj P, Okapec S, Ablorsu E. Operácie na pečeni – skúsenosti a pučenia. Patria I. 2006:1-104
Siman J a kolektív • Princípy chirurgie, Vydavateľstvo: Slovák Académie Press, 2007 ISBN:
8089104940
Šinkovič L, Okapec S. Kothaj P. Selektívny venózny sampling krčných žíl – lokalizácia ektopického adenómu prištítneho telieska: [29. endokrinologické dni, Ružomberok, Slovensko, 21. – 23. 9. 2006. Abstrakt], Diabetológie, metabolismus, endokrinológie, výživa. 2006, Roč. 9, č. 3, s. 141. ISSN: 1211-9326;
Markova I, Okapec S. Analýza MSCT pulmoangiografie – naše skúsenosti pri stanovovaní pľúcnej embolie: XXXV. český rádiologický kongres, Český Krumlov, 12. -14.10. 2006. Abstrakt, Česká radioloie. 2006, Roč. 60, č. 5, s. 382-383. ISSN: 1210-7883.
Jurgoš Ľ, Kužela L, Hrušovský Š, a kolektív. Gastroenterológia 2006, Vydavateľstvo: VEDA, ISBN: 802240893X
Kothaj P. a kolektív. OPERÁCIE NA PEČENI – SKÚSENOSTI A POUČENIA. Vydala Patria I., Prievidza, 2006, 104 strán, ISBN 80-85674-17-3
Galanda M, Okapec S, Šulaj J. Naše skúsenosti s liečbou aneuryziem na prednej komunikujúcej artérii : 32. Česko-slovenské neurovaskularní sympózium. Zlín, 10. -11. 6. 2004.

Abstrakta. 8. Hemoragické cévní mozkové príhody a subarachnoideální krvácení, Česká a slovenská neuroloie a neurochirurgie. 2004, Roč. 67/100, č. 3, s. 25-26. ISSN: 1210-7859;
Vulev I, Lesný P, Vozár M, Okapec S, Šefránek V. Endovaskulárna liečba komplikácií EVAR. VIII. Slovenský kongres cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou, 8th Slovák Congress of Vascular Surgery 27. – 28. mája 2004
Okapec S. Angiografické stanovenie smrti mozgu. Zborník prác z tematického kurzu IVZ „Transplantačný a odberový program“, 5. – 6.11.1998
Skladaný L, Okapec S, Hudec P. Transjugular biopsy of the liver, Vnitr Lek. 1998 Apr;44(4):206-8. Slovák. PMID: 9820103
Marko L, Okapec S, Meluš P. Krvácenie z pseudoaneuryziem pseudocysty pankreasu – endovaskulárna liečba, Chirurgický spravodaj. 1997, Roč. 1, č. 4, s. 25-27. ISSN: 1335-2954.

Galanda M, Šulaj J, Okapec S. Liečenie intrakraniálnych aneuryziem mozgových ciev v našich podmienkach, 25. mezinárodní česko-slovenské neurovaskularní symposium. Zlín ’97. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 1997, Roč. 60/93, č. zárí, s. 22. ISSN: 1210-7859; Abstrakt.

Marko L, Okapec S, Kothaj P. Krvácenie z pseudoaneuryziem pseudocysty pankreasu -endovaskulárna liečba, Miniinvazivní terapie. 1997, Roč. 2, č. 6, s. 24-26. ISSN: 1211-5177.

Dobrocký I, Kemka S, Okapec S. Rádiologický prístup k diagnostike renálnych cýst. Winter forum, Vysoké Tatry, január 1996
Kemka S, Dobrocký I, Okapec S. Rádiologická liečba iatrogénnych lézií obličky. Winter forum, Vysoké Tatry, január 1996

Iné dosiahnuté úspechy:
Zakladajúci člen a prvý predseda Spoločnosti kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie (SKVIR) 2013 – 2014, t.č. Vedecký sekretár SKVIR