Profesijný životopis – MUDr. Slavomír Urbanček PhD.

Domov / Profesijný životopis – MUDr. Slavomír Urbanček PhD.

Meno a priezvisko: MUDr. Slavomír Urbanček PhD.
Oddelenie: Dermatovenerologická klinika
Pracovná činnosť: prednosta

Stredoškolské vzdelanie:
Gymnázium Banská Štiavnica
Vysokoškolské vzdelanie:
LFUK Bratislava 1987
Ďalšie vzdelanie:
PhD – LFUK Bratislava 2007

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:
1994 – stáž, Dermatovenerologické oddelenie Hôpital St. Louis (prof. Morel), Pariž, Francúzsko
2001 – stáž, Dermatovenerologické oddelenie, Hôpital Fournier (prof. Schmutz, prof. Barbaud), Nancy, Francúzsko
2003 –stáž, Dermatovenerologické oddelenie, Hôpital St. Louis (prof. Morel), Pariž, Francúzsko
2006 – stáž, Oddelenie dermatologickej onkológie, Hôtel Dieu, Nantes, (prof. Dreno)

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:

Členstvo v odborných spoločnostiach:
Slovenská dermatovenerologická spoločnosť – člen výboru
– vedecký sekretár 2006-2010
– Garant pracovnej skupiny dermatoalergológie a profesionálnych dermatóz
– psoriatický klub
– garant sekcie mladých dermatológov
International Psoriasis Network, Paríž – národný koordinátor pre Slovensko
GRAPPA – Group for research and assessment of psoriasis and psoriasis arthritis
COST (European cooperation in science and technology) – Action TD 1206 Standerm:
development and Implementation of European Standards on Prevention of Occupational Skin Diseases – delegát SR
Slovenská lekárska komora – člen výboru Sekcie dermatovenerológie
Slovenská spoločnosť pre alergológiu a klinickú imunológiu
Slovenská mykopatologická spoločnosť
European academy of dermatology and venereology
American Academy of Dermatology
Société française de dermatologie

Členstvo v redakčných radách:
Dermatovenerológia pre prax – člen redakčnej rady
Referátový výber Dermatologie – člen redakčnej rady (Praha)
Liečba dermatovenerologických ochorení (Martin) – člen redakčnej rady
Latin American Journal of psoriasis and psoriatic arthritis (Buenos Aires) –člen redakčnej rady
Dermatologic Therapy – reviewer

Publikačná činnosť:
Monografie (autor, spoluautor, prispievateľ): 6
Publikácie: 34
Publikované abstrakty: 109

Iné dosiahnuté úspechy:
Člen atestačnej komisie pre dermatovenerológiu LF UPJŠ Košice
Člen atestačnej komisie pre dermatovenerológiu JLF UK Martin
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – konzultant
DOKSS = Dermatoonkologická kooperatívna skupina Slovenska – tajomník
Komisia pre posudzovanie kožných chorôb z povolania banskobystrický a žilinský kraj –
predseda