Profesijný životopis – MUDr. Robert Vilček

Domov / Profesijný životopis – MUDr. Robert Vilček

Meno a priezvisko: MUDr. Robert Vilček
Oddelenie: Oddelenie klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie
Pracovná činnosť: primár oddelenia

Stredoškolské vzdelanie:
Gymnázium Nábrežie Dukelských hrdinov Banská Bystrica
Vysokoškolské vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzity Komenského Martin
Ďalšie vzdelanie:
Atestácia I. st. vnútorné lekárstvo
Atestácia Hygiena práce a pracovné lekárstvo
Certificate The International Institut for Rural and Environmental Health
USA – Clinical Toxicology – Pesticides and Haevy Metals
Licencia LK na výkon v odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia
Zaradený do špecializovaného štúdia Zdravotnícky manažment a financovanie SZU Bratislava

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:
Krajský odborník pre Banskobystrický kraj v odbore Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia.
Člen celosloveskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania pri Ministerstve zdravotníctva SR
Člen regionálnej komisie na posudzovanie chorôb z povolania pri Univerzitnej nemocnici Martin
Člen regionálnej komisie na posudzovanie chorôb z povolania pre kožné choroby z povolania pri Univerzitnej nemocnici Martin
Člen poradného zboru hlavného odborníka v odbore Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia.
Člen výboru a člen dozornej rady Slovenskej spoločnosti Pracovného lekárstva.
Garant, školiteľ a mentor Fakulta zdravotníctva SZU odbor Pracovné lekárstvo, Banská Bystrica
Garant, školiteľ a mentor Technická Univerzita, Lesnícka fakulta, Katedra lesnej ťažby, logistiky a
meliorácií Zvolen odbor Pracovné lekárstvo.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Vedúci týmu odborníkov a garant PZS s.r.o. ČSA 20 Banská Bystrica

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
Interná klinika
Infekčné oddelenie
Chirurgická klinika

Členstvo v odborných spoločnostiach:
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská spoločnosť Pracovného lekárstva
Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť
Slovenská lekárska komora