Profesijný životopis – MUDr. Radovan Takáč

Domov / Profesijný životopis – MUDr. Radovan Takáč

Meno a priezvisko: MUDr. Radovan Takáč
Oddelenie: Oddelenie odberov orgánov a transplantačných databáz
Pracovná činnosť: primár

Stredoškolské vzdelanie: Gymnázium Rimavská Sobota (1989-1993)

Vysokoškolské vzdelanie: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, odbor všeobecné lekárstvo (1993-2000)

Ďalšie vzdelanie:
Atestácia zo všeobecnej chirurgie 1.stupňa (2004)
Atestácia zo všeobecnej chirurgie 2.stupňa (2007)
Atestácia z cievnej chirurgie (2012)

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:
Chirurgické oddelenie VšNsP v Lučenci
Oddelenie cievnej chirurgie VšNsP v Lučenci

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
lekár Oddelenia cievnej chirurgie

Študijné pobyty:

Universidad de Salamanca
Klinika internej medicíny, Univerzitná nemocnica
Salamanca, Španielsko

Universidad de Valencia
Klinika cievnej chirurgie, Univerzitná nemocnica
Valencia, Španielsko

 
Semmelweis University, Maďarsko
Klinika srdcovo-cievnej chirurgie, Univerzitná nemocnica
Budapešť, Maďarsko


NUSCH
Klinicka cievnej chirurgie
Bratislava

Členstvo v odborných spoločnostiach:
Slovenská lekárska komora
Slovenská lekárska spoločnosť
Spoločnosť cievnej chirurgie
Slovenská transplantologická spoločnosť
Slovenská spoločnosť pre cievny prístup