Profesijný životopis- MUDr. Radoslav Kminiak, PhD.

Domov / Profesijný životopis- MUDr. Radoslav Kminiak, PhD.

Meno a priezvisko: MUDr. Radoslav Kminiak, PhD. 

Oddelenie: Klinika transplantačnej chirurgie SZU, cievna chirurgia

Pracovná činnosť: Zástupca prednostu – primár cievnej chirurgie

 

Stredoškolské vzdelanie: Stredná zdravotnícka škola Lučenec

 

Vysokoškolské vzdelanie:

VŠ II. stupňa – Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, Univerzita Komenského Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo

VŠ III. stupňa – Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, Univerzita Komenského Bratislava, odbor chirurgia

 

Ďalšie vzdelanie:

Špecializácia v špecializačnom odbore cievna chirurgia, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

 

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:

01.10.2004-30.09.2006 II. Chirurgická klinika, Univerzitná nemocnica Martin

 

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:

01.10.2006 – 2008 II. Chirurgická klinika SZU, FNsP FDR Banská Bystrica, sekundárny lekár

2008-2020 – Oddelenie cievnej chirurgie, FNsP FDR Banská Bystrica, sekundárny lekár, od 2011 zástupca primára cievnej chirurgie

01.12.2020 – Klinika transplantačnej chirurgie SZU, Cievna chirurgia, Zástupca prednostu – primár cievnej chirurgie

 

Študijné pobyty:

29.10 – 16. 11. 2018  Liver Transplantation and Hepatobiliary Surgery, ASAN Medical Center, Soul, Kórejská Republika, Profesor  Lee Sung-Gyu

09.09 – 10. 09. 2018 ELITA split liver course, Ghent, Belgium, Profesor X. Rogiers,

13.06 – 15. 06. 2017 Mikrochirurgická stáž, Klinika plastickej a estetickej chirurgie, FN u sv. Anny v Brně, Česká republika, Prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc.

13. 6. – 1. 7. 2016 Liver Transplantation and Hepatobiliary Surgery, ASAN Medical Center, Soul, Kórejská Republika, Profesor  Lee Sung-Gyu

15.11 – 17.12. 2009 Klinika transplantační a cévní chirurgie, IKEM Praha, Česká republika,
Prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc

Klinika cievnej chirurgie LF SZU Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. , Prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD., 2006 – 2010 (5 mesiacov).

 

Členstvo v odborných spoločnostiach:

Slovenská lekárska komora

Slovenská lekárska spoločnosť

Slovenská spoločnosť cievnej chirurgie

Slovenská transplantologická spoločnosť

Slovenská spoločnosť pre liečenie rán

Národný reprezentant pre transplantačnú chirurgiu v Únii európskych medicínskych špecialistov – National Delegates of the Division of Transplant Surgery UEMS