Profesijný životopis – MUDr. Peter Vladovič, PhD.

Domov / Profesijný životopis – MUDr. Peter Vladovič, PhD.

Meno a priezvisko: MUDr.Peter Vladovič,Ph.D.
Oddelenie: II.Chirurg.klinika SZU, FNsP FDR Banská Bystrica
Pracovná činnosť: zástupca prednostu-primár

Stredoškolské vzdelanie:  1984-1988 Gymnázium Andreja Sládkoviča, Banská Bystrica, ukončené maturitou v 1988

Vysokoškolské vzdelanie:  1988 – 1994 štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach v odbore všeobecné lekárstvo,  1994 promócia

Ďalšie vzdelanie: 1997 atestácia I.stupňa z chirurgie

2002 atestácia II.stupňa z chirurgie

2003 certifikovaná skúška z abdominálnej ultrasonografie

2014 certifikát z ultrasonografie štítnej žľazy a krku

2011 – 2017 doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte SZU s obhajobou       doktorandskej práce a pridelením titulu Ph.D.

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:

Sekundárny lekár na Chirurgickej klinike a Oddelení miniinvazívnej chirurgie a endoskopie FNsP FDR Banská Bystrica,

Zástupca primára na Oddelení miniinvazívnej chirurguie a endoskopie, FNsP FDR Banská Bystrica

Zástupca prednostu – primár miniinvazívnej chirurgie na Chirurgickej klinike FNsP FDR Banská Bystrica

Študijné pobyty: 1998-študijný pobyt u profesora Parca v Paríži, Francúzsko,  v oblasti       laparoskopickej,  digestívnej  a endokrinologickej chirurgii

2005, 2008 – opakované školenia u profesora Miccoli-ho v Pise, Taliansko,     oblasti  miniinvazívnej chirurgii štítnej žľazy

2017 – školenie u profesora Swan Amina v Sheffielde, Veľká Británia,  v robotickej kolorektálnej chirurgii

Členstvo v odborných spoločnostiach: Slovenská chirurgická spoločnosť

Lekárska komora

Slovenská lekárska spoločnosť

European association for endoscopic surgery

Publikačná činnosť: Je autorom a spoluautorom prednášok, publikácií a monografií.