Profesijný životopis – MUDr. Milan Urbáni, MPH

Domov / Profesijný životopis – MUDr. Milan Urbáni, MPH

Meno a priezvisko: MUDr. Milan Urbáni, MPH
Pracovná činnosť: medicínsky riaditeľ

Vzdelanie:

Lekárska Fakulta Univerzita P. J. Šafárika Košice 09/1995
Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve
Katedra dermatológie Bratislava – atestácia prvého stupňa 09/1998
Slovenská zdravotnícka univerzita – špecializácia v špecializovanom odbore Dermatovenerológia BA 9/2009
SZU Špecializácia v špecializovanom odbore Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of public Health BA6/ 2010
Kožná klinika Hradec Králové 06/1999 – kurz photobiológie
Praha – kurz mikroskleroterapie 12/2005

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:
– Nemocnica Krompachy od 1.12.1995 – 30.01. 1996 dermatovenerologické oddelenie – sekundárny lekár

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
– Námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť od 01.01.2015 do súčasnosti
– Lekár-koordinátor pre činnosť polikliniky od 01.12.2012 – 31.12.2014
– Námestník riaditeľa pre Stratégiu rozvoj a správu NIS
– Dermatovenerológ – zástupca primára dermatovenerologického oddelenia od 1.11.1996 – súčasnosť

Členstvo v odborných spoločnostiach:
Člen výboru SSEDK
Člen výkonnej redakčnej rady časopisu DERMA 3. tisícročia
Člen SDS
Člen Slovenskej lekárskej komory