Meno a priezvisko: MUDr. Martina Flašková
Oddelenie: OFBLR
Pracovná činnosť: primár

Stredoškolské vzdelanie:
Gymnázium Ľ. Štúra Zvolen 1985 – 1989

Vysokoškolské vzdelanie:
LF UK Bratislava 1989 – 1995

Ďalšie vzdelanie:
Atestácia z anestézie a resuscitácie 1998
Atestácia z FBLR 2012
Zdravotnícky manažment a financovanie 2016

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:
SERVIER Slovensko – medicínsky reprezentant 2007 – 2008

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
Oddelenei anestézie a resuscitácie – lekár 1995 – 2008
Transplantačné centrum – transplantačný koordinátor 1995 – 2000

Študijné pobyty:

Členstvo v odborných spoločnostiach:
SLK, SSFBLR pri SLS


Iné úspechy:

Publikačná činnosť: