Profesijný životopis – MUDr. Marta Ondrejková

Domov / Profesijný životopis – MUDr. Marta Ondrejková

Meno a priezvisko: MUDr. Marta Ondrejková
Oddelenie: II Očná klinika
Pracovná činnosť: Prednostka

Stredoškolské vzdelanie:
1982 – maturita na Gymnáziu vo Zvolene
Vysokoškolské vzdelanie:
7.7.1988 – promovaná na Lekárskej fakulte UK v Martine
Ďalšie vzdelanie:
16.10.1992 – atestácia I stupňa v odbore oftalmológia
7.3.1997 – atestácia II stupňa v odbore oftalmológia
24.4.2009 – obhajoba dizertačnej práce z oftalmológie na LFUK v Bratislave

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:
1998 – Česko, Praha, prof. Karel, študijný pobyt
1999 – Izrael, Haifa, prof. Miller, študijný pobyt
2000 – Švédsko, Štokholm, prof. Bergman, študijný pobyt
Od 2003 – 2012 Špecializovaná nemocnica v odbore oftalmologia, Oftal, Zvolen, primárka
Od 1.6.2004 do 31.12.2007, Očná klinika MFN v Martine, odborný garant pre vitreoretinálnu chirurgiu
Od 1.9.2011 do 1.9.2012 výuka oftalmológie na JLF v Martine
Od 2012 doteraz DFN v B.Bystrici, odborný garant mikrochirurgie oka

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
Od 1.8.1988 do 28.2.2003 Očná klinika NsP FDR v Banskej Bystrici, ako samostatne pracujúca lekárka

Členstvo v odborných spoločnostiach:
Slovenská lekárska komora, SLK
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská oftalmologická spoločnosť, SOS
Vitreoretinálna sekcia SOS, členka výboru VRS
Sekcia katarakty a refrakčnej chirurgie SOS
Slovenská glaukomová spoločnosť
Česká vitreoretinálna spoločnosť
Európska vitreoretinálna spoločnosť
Európska spoločnosť katarakty a refrakčnej chirurgie

Publikačná činnosť:
89 prednášok, 15 publikácií, 1 monografia, 1 pracovné listy, 2 kurzy

Iné dosiahnuté úspechy:
V roku 2005 založenie prvej špecializovanej nemocnice v odbore oftalmológia v SR, Oftal
s.r.o., ktorá bola od roku 2008 opakovane na prvých miestach v rebríčku najlepších nemocníc v SR
Od roku 2009 revitalizácia Očnej materskej škôlky – OMŠ v B.Bystrici a založenie projektu
Zdravé očko, včasný záchyt porúch zraku v predškolskom veku v SR
Od roku 2011 hlavná odborníčka pre oftalmológiu a detskú oftalmológiu MZSR
V roku 2012 založenie Prvého oftalmologického reading centra v B.Bystrici
Od roku 2013 členka medzinárodného poradného zboru pre intravitreálnu liečbu
V roku 2014 Bronzová medaila SLS za zásluhy o rozvoj SOS