Meno a priezvisko: MUDr. Ľubomír Marko, PhD.
Oddelenie: II. Chirurgická klinika
Pracovná činnosť: prednosta

Stredoškolské vzdelanie: gymnázium Zvolen

Vysokoškolské vzdelanie: LF UK Martin

Ďalšie vzdelanie:

I. a II. atestácia z chirurgie
atestácia z gastroenterochirurgie
PhD. titul z chirurgie
docentúra z chirurgie
certifikovaná činnosť v endoskopii – diagnostická a terapeutická
ezofagogastroduodenoskopia
diagnostická a terapeutická kolonoskopia

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:
opakované dlhodobejšie školenia v Hamburgu, Viedni, Bostone, Singapure, Prahe

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB: traumatológia – rok

Členstvo v odborných spoločnostiach:
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská chirurgická spoločnosť – člen výboru SCHS
Sekcia endoskopickej chirurgie – predseda výboru SECH pri SCHS
Slovenská gastroenterologická spoločnosť
EAES – european association for endoscopic surgey

Publikačná činnosť:
vydávam a distribuujem časopis na česko-slovenskej úrovni – registrovaný na MK – 19 rokov
Vydal som ako autor a spoluautor 9 knižných monografií
Cca 80 článkov
Cca 200 prednášok