Meno a priezvisko: MUDr. Ladislav Jančo, PhD, FEBO
Oddelenie: Očná Klinika SZU F.D.R.Banská Bystrica
Pracovná činnosť: Prednosta Očnej Kliniky SZU

Vzdelávanie a príprava:
Október 2019 Obhajoba Dizertačnej práce PhD, LF UK Bratislava
Od septembra 2017 MPH štúdium na SZU Bratislava
Od júla 2017 člen spoločnosti Euretina
6.5.2011 Európska atestácia s Oftalmológie – Paríž – European Board Ophtalmology, titul FEBO
(Fellowship European Board of Ophtalmology)
29.4.2011 Špecializačná skúška v odbore Oftalmológia, LF SZU Bratislava
7.-11.2.2011 Školiace miesto – Zápalové ochorenia oka, Vyšné Hágy
Apríl 2010 Aktívna účasť na Salzburgských seminároch v Oftalmológii
Od 2008 člen European Vitreoretinal Society
Október – November 2007 SOE grant- Školenie vo vitreoretinálnej chirurgii v Moorfields Eye Hospital Londýn , Veľká Británia

Máj 2003 Atestácia 1.stupňa z Oftalmológie, SZU Bratislava
Od 2003 člen Slovenskej Oftalmologickej Spoločnosti
Od 2003 člen Slovenskej Lekárskej Spoločnosti
Od 2003 člen Slovenskej Lekárskej Komory
September 1994 – Máj 2000 Lekárska fakulta UK Bratislava
Všeobecné lekárstvo
1993-1994 Prírodovedecká fakulta UK
1989-1993 Gymnázium Považská Bystrica, ukončené maturitnou skúškou

Prax:
Od septembra 2017 Odborný garant očnej tkanivovej banky FNsP F.D.R. Banská Bystrica
Od augusta 2017 prednosta II.Očnej Kliniky SZU, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Od septembra 2016 člen Výboru Slovenskej oftalmologickej spoločnosti
Od mája 2012 do júla 2017 zástupca prednostu II.Očnej Kliniky SZU, F.D.R.Banská Bystrica
Od júla 2002 doteraz II.Očná klinika SZU, FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica Samostatne pracujúci lekár
Od júla 2009 lekár poverený vedením vitreoretinálneho úseku
Od júna 2004 do novembra 2005 lekár poverený vedením lôžkovej časti oddelenia II.Očnej kliniky FNsP F.D.R. Banská Bystrica
Od mája 2003 doteraz úsek pre vitreoretinálnu chirurgiu

Prax mimo FNsP FDR BB:
Od júna 2003 doteraz lekár RLP Zvolen, Banská Bystrica
Od septembra 2000 do júna 2002 očné oddelenie NsP Zvolen – sekundárny lekár
1997 – 2000 Beaufour Ipsen int. Medicínsky reprezentant

Členstvo v odborných spoločnostiach:
od 2003 člen Slovenskej Oftalmologickej Spoločnosti
od 2003 člen Slovenskej Lekárskej Spoločnosti
od 2003 člen Slovenskej Lekárskej Komory
od 2008 člen European Vitreoretinal Society
od 2016 člen výboru Slovenskej oftalmologickej spoločnosti
od 2017 člen Euretina society


Publikačná činnosť:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch:
1. International Ophtalmology, IF 1,496
Results of pars plana vitrectomy for primary rhegmatogenous retinal detachment with PVR grades A and B in high-myopic eyes
ISSN 0165-5701
Authors: Janco L., Tkacova Villemova K., Matisovska A., Mesarosova M., Ondrejkova M., Rehak M.
Janco, L., Tkacova-Villemova, K., Matisovska, A. et al. Int Ophthalmol (2019). https://doi.org/10.1007/s10792-019-01126-4
2. Acta Ophtalmologica, IF 3,153
A noninterventional study to monitor patients with diabetic macular oedema starting treatment with ranibizumab† (POLARIS)
ISSN 1755-3768
Authors: Jana Stefanickova, 1 Jose Cunha‐Vaz, 2 Michael Ulbig, 3 Ian Pearce, 4 Alvaro Fernández‐Vega Sanz, 5Panagiotis Theodossiadis, 6 Laurent Kodjikian, 7 Alexander Izmailov, 8 Dominic Muston, 9 Zdravko Vassilev, 9Benedicte Lamotte, 9 Claudia Tückmantel, 10 Sabine Friedl, 11 Andreas Altemark, 11 Hans‐Jörg Schwarz, 12Todd Katz, 9 and the POLARIS study investigators ‡
Acta Ophthalmol. 2018 Dec; 96(8): e942–e949.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
1. Journal of Clinical and Experimental Ophtalmology
Results of Artificial Iris and Intraocular Lens Implantation in Case of Total Traumatic Aniridia and Aphakia,
ISSN: 2155-9570
Authors: Janco L., Ondrejkova M., Prazenicova M., Mesarosova M., Tkacova Villemova K.
J Clin Exp Ophthalmol 2016, 7:4 DOI: 10.4172/2155-9570.1000583


ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2. Česká a Slovenská oftalmológia 1/2012:
Súhrnný referát: Plyny vo vitreoretinálnej chirurgii
Autori: Jančo L., Vida R., Bartoš M., Villémová K., Izák M.
ISSN 1211-9059
Jančo L., Vida R., Bartoš M., Villémová K., Izák M. Gases in vitreoretinal surgery [Plyny vo vitreoretinálnej chirurgii] Čes. a slov. Oftal., 68, 2012, No. 1, p. 3-10.
3. Česká a Slovenská oftalmológia 3/2013:
Chirurgická liečba idiopatickej diery makuly – naše skúsenosti
Autori: Jančo L., Vida R., Bartoš M., Villémová K.,
ISSN 1211-9059
Jančo L., Vida R., Bartoš M., Villémová K. Chirurgická liečba idiopatickej diery makuly – naše skúsenosti. Čes. a slov. Oftal., 69, 2013, No. 3, p. 102-105
4. Česká a Slovenská oftalmológia 5/2014:
Tamponáda sietnice silikónovým olejom – dlhodobé výsledky
Autori: Jančo L., Tkáčová Villemová K., Ondrejková M., Vida R., Bartoš M., Mesárošová M.
ISSN 1211-9059
Jančo L., Tkáčová Villemová K., Ondrejková M., Vida R., Bartoš M., Mesárošová M. Tamponáda sietnice silikónovým olejom – dlhodobé výsledky. Čes. a slov. Oftal., 70, 2014, No. 5, p. 178-182

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
1. Názov prednášky: Pars plana vitrektómia pri idiopatickej diere makuly
XVI. Výročný kongres SOS, Trenčín, 21.-23. október 2010
Autori: Jančo L., Vida R., Villemová K.
Uverejnené v zborníku abstraktov: ISBN 978-80-970501-4-6
2. Názov prednášky: 20- ročné skúsenosti s implantáciou afakickej „IRIS CLAW“ umelej vnútroočnej šošovky
VI.Bilaterálne Slovensko-České Oftalmologické sympózium, 17. – 18. jún 2011, Nitra
Autori: Jančo L., Izák M.G.J., Molnárová M., Vida R., Bartoš M., Možuchová K., Villemová K., Gajdošová M.
Uverejnené v zborníku abstraktov: ISBN 978-80-970740-0-5
3. Názov prednášky: Plyny vo vitreoretinálnej chirurgii
VI.Bilaterálne Slovensko-České Oftalmologické sympózium, 17. – 18. jún 2011, Nitra
Autori: Jančo L., Izák M.G.J., Vida R., Bartoš M.
Uverejnené v zborníku abstraktov: ISBN 978-80-970740-0-5
4. Názov prednášky: Naše prvé skúsenosti s 23 Gauge pars plana vitrektómiou 7. – 8.10.2011 XVII. Výročný kongres SOS Bojnice
Autori: Jančo L., Vida R., Bartoš M., Izák M., Molnárová M.
Uverejnené v zborníku abstraktov: ISBN:978-80-970815-0-8
5. Názov prednášky: Dočasná keratoprotéza v chirurgii zadného segmentu oka 18.-19.5.2012 Vedecké pracovné dni SOS a sekcie amb. Oftalmologov, Košice Autori: Jančo L., Vida R., Bartoš M.
Uverejnené v zborníku abstraktov: ISBN: 978-80-970999-2-3
6. Názov prednášky: Chirurgická liečba diabetickej retinopatie v súčastnosti 18.-19.5.2012 Vedecké pracovné dni SOS a sekcie amb. Oftalmologov, Košice Autori: Vida R., Jančo L., Bartoš M.
Uverejnené v zborníku abstraktov: ISBN: 978-80-970999-2-3
7. Názov prednášky: Chirurgická liečba idiopatickej diery makuly
19. -20.10.2012 XVIII. Výročný kongres SOS Martin
Autori: Jančo L., Villemová K., Vida R., Bartoš M.
Uverejnené v zborníku abstraktov: ISBN:978-80-970825-1-2

8. Názov prednášky: Naše prvé skúsenosti s implantáciou arteficiálnej dúhovky
17. -18.5.2013 VII. Bilaterálne česko-slovenské oftalmologické sympózium
Luhačovice
Autori: Jančo L., Ondrejková M., Bartoš M., Vida R., Villemová K., Izák M.
Uverejnené v zborníku abstraktov: ISBN 978-80-87735-04-6
9. Názov prednášky: Tamponáda sietnice silikónovým olejom – dlhodobé výsledky
24. – 26.10.2013 XIX. Výročný kongres Slovenskej Oftalmologickej spoločnosti
Žilina
Autori: Jančo L., Ondrejková M., Bartoš M., Mesárošová M., Vida R.
Uverejnené v zborníku abstraktov: ISBN 978-80-970999-7-8
10. Názov prednášky: Naše skúsenosti s riešením regmatogénneho odlúpenia sietnice pars plana vitrektómiou
15. Vejdovského Olomoucký den, 22.3.2014, Olomouc
Autori: Jančo L., Ondrejková M., Vida R., Bartoš M., Mesárošová M., Tkáčová Villemová K.
Uverejnené v zborníku abstraktov: ISBN 978-80-244-4028-6
11. Názov prednášky: Naše skúsenosti s riešením regmatogénneho odlúpenia sietnice pars plana vitrektómiou
10. -12.4.2014 Vedecké pracovné dni SOS, Trnava
Autori: Jančo L., Ondrejková M., Vida R., Bartoš M., Mesárošová M., Tkáčová Villemová K.
Uverejnené v zborníku abstraktov: ISBN 978-80-970740-2-9
12. Názov prednášky: Kombinovaná operácia odlúpenia sietnice – kazuistika
24. – 25.10.2014 XX. Výročný kongres Slovenskej Oftalmologickej spoločnosti, Horný Smokovec
Autori: Jančo L., Bartoš M., Ondrejková M., Vida R., Mesárošová M.,
Tkáčová- Villemová K.
Uverejnené v zborníku abstraktov : ISBN 978-80-970999-9-2
13. Názov prednášky: PPV pri diabetickom edéme makuly
16. -18.4.2015 VIII. Bilaterálne Slovensko – České oftalmologické sympózium, Žilina
Autori: Ondrejková M., Jančo L., Vida R., Bartoš M., Mesárošová M., Rybáriková M.
Uverejnené v zborníku abstraktov: ISBN 978- 80-971970-0-1
14. Názov prednášky: Úskalia robotickej chirurgie
28. – 30. 5. 2015 IV. Kongres Slovenskej glaukómovej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, Tále
Autori: Praženicová M., Ondrejková M., Kmeťová Z., Valky J., Brunčáková K., Jančo L.,
Uverejnené v zborníku abstraktov ISBN 978-80-970870-5-0
15. Názov prednášky: Využitie 23g PPV pri riešení penetrujúcich poranení zadného segmentu oka s cudzím vnútroočným telesom
XV. Kongres ČVRS, 26. -28. November 2015, Dolní Morava
Autori: Jančo L., Ondrejková M., Mesárošová M., Tkáčová Villemová K., Bartoš M.,
Uverejnené v zborníku abstraktov: ISBN 978-80-905664-2-2
16. Názov prednášky: Využitie 23g PPV pri riešení komplikácií katarakty
XV. Kongres ČVRS, 26. -28. November 2015, Dolní Morava
Autori: Bartoš M., Jančo L., Ondrejková M.
Uverejnené v zborníku abstraktov: ISBN 978-80-905664-2-2
17. Názov prednášky: Anatomické a funkčné výsledky pars plana vitrektómie pri regmatogénnom odlúpení sietnice
13th Congress of South East European Ophthalmological Society and 22th Congress of Slovak Ophthalmological Society in Bratislava 2016, 29. sept- 1. Okt.
Autori: Jančo L., Ondrejková M., Mesárošová M., Matisovská A
Uverejnené v zborníku abstraktov: ISBN 978-80-89797-14-1
18. Názov prednášky: Anatomické a funkčné výsledky pars plana vitrektómie pre regmatogénne odlúpenie sietnice pri ťažkej myopii
XVI. Kongres ČVRS, Mikulov, 24. – 26. nov. 2016
Autori: Jančo L., Mesárošová M., Matisovská A., Ondrejková M
Uverejnené v zborníku abstraktov: ISBN 978-80-905664-3-9
19. Názov prednášky: Výsledky odstránenia membrana limitans interna počas pars plana vitrektómie pre regmatogénne odlúpenie sietnice
XXIII. Výročný kongres SOS, Tále, 19. – 21. Okt 2017
Autori: : Jančo L., Mesárošová M., Matisovská A., Ondrejková M.
Uverejnené v zborníku abstraktov: ISBN 978-80-972633-1-7
20. Názov prednášky: PDT u iných diagnóz ako vlhká forma vekom podmienenej degenerácie makuly
XXIII. Výročný kongres SOS, Tále, 19. – 21. Okt 2017
Autori: : Demský P., Jančo L.
Uverejnené v zborníku abstraktov: ISBN 978-80-972633-1-7
21. Názov prednášky: Multidisciplinárny prístup pri liečbe pacientky s nádorovým ochorením orbity
XXIV. Výročný kongres SOS, Trenčín, 18. – 20. Okt 2018
Autori: : Kollárová A., Mráz S., Smiková D., Jančo L., Slávik R., Furdová A.
Uverejnené v zborníku abstraktov: ISBN 978-80-89797-36-3
22. Názov prednášky: Hemoragické komplikácie VPDM a možnosti ich liečby
XXIV. Výročný kongres SOS, Trenčín, 18. – 20. Okt 2018
Autori: : Jančo L., Mesárošová M., Leštáchová M., Mattová Ch., Kollárová A., Lešková V.
Uverejnené v zborníku abstraktov: ISBN 978-80-89797-36-3


23. Názov prednášky: Intraokulárne lymfómy
X. Bilaterálne Slovensko – České oftalmologické sympózium, Šamorín, 25. – 27. Apríl 2019
Autori: : Hulitková A., Mesárošová M., Jančo L., Kollárová A., Villemová K.
Uverejnené v zborníku abstraktov: ISBN 978-80-972633-5-5
24. Názov prednášky: Vred rohovky po kontraktnej šošovke – ako to môže a nemusí dopadnúť
X. Bilaterálne Slovensko – České oftalmologické sympózium, Šamorín, 25. – 27. Apríl 2019
Autori: : Smiková D., Selecká Možuchová K., Gablasová K., Jančo L.
Uverejnené v zborníku abstraktov: ISBN 978-80-972633-5-5
25. Názov prednášky: Kde sú hranice vitreoretinálnej chirurgie?
X. Bilaterálne Slovensko – České oftalmologické sympózium, Šamorín, 25. – 27. Apríl 2019
Autori: : Mattová Ch., Jančo L., Tkáčová Villemová K., Mesárošová M.
Uverejnené v zborníku abstraktov: ISBN 978-80-972633-5-5
26. Názov prednášky: Manažment pacienta s CRVO v reálnej praxi – kazuistika
X. Bilaterálne Slovensko – České oftalmologické sympózium, Šamorín, 25. – 27. Apríl 2019
Autori: : Lukáčová P., Hurajová Z., Lešková V., Jančo L.
Uverejnené v zborníku abstraktov: ISBN 978-80-972633-5-5


Scopus EXPORT DATE:20 Aug 2019

Stefanickova, J., Cunha-Vaz, J., Ulbig, M., Pearce, I., Fernández-Vega Sanz, A., Theodossiadis, P., Kodjikian, L., Izmailov, A., Muston, D., Vassilev, Z., Lamotte, B., Tückmantel, C., Friedl, S., Altemark, A., Schwarz, H.-J., Katz, T., Souied, E., Lalloum, F., Querques, G., Ayello-Scheer, S., Coriat, C., Girens, J.F., Sahel, J.-A., Creuzot-Garcher, C., Bremond-Gignac, D., Chiambaretta, F., Farguette, F., Delhay, C., Baillif-Gostoli, S., Maschi, C., Fajnkuchen, F., Milazzo, S., Benzerroug, M., Théron, J.P., Schmickler, S., Zywien, A., Bopp, S., Höh, H., Câmpean, P., Schattmann, K., Fromberg, I., Fromberg, C., Fromberg, D., Spital, G., Heimes, B., Emmerich, K.-H., Lang, M., Krieb, A., Xafis, G., Stock, L., Klotz, N., Ungerechts, R., Matuschek, A., Radermacher, M., Thelen, U., Tetz, M., Denisiuk, M., Berens, U., Schumacher, A., Neuhann, T., Lange, O., Richard, G., Wieland, M., Filev, F., Bittersohl, D., Wiedemann, P., Lorenz, K., Wasielica-Poslednik, J., Rosbach, J., Dave, H., Wirtz, N., Weber, B., Gelisken, F., Wilhelm, B., Peters, T., König, T., Kampik, A., Abbasova, S., Wolf, A., Kurz, S., Herold, T., Arend, N., Dabov, S., Prause, K., Fazekas, C., Märtz, J., Bayerl, K., Heuer, U., Bischoff, G., Künne, C., Lorenz, B., Jäger, M., Schiel, H., Datseris, I., Diamanti-Ramza, A., Charonis, A., Straga, I., Babouli, N., Brevetti, C., Tranos, P., Perganta, G., Panayiotis, T., Angeliki, A., Dinioti, T., Tsironi, E., Kotoula, M., Brazitikos, P., Nanas, D., Figueira, J., Ribeiro, L., Molodkina, N., Abdulaeva, E., Pashtaev, N., Ovchinnikova, V., Yurieva, T., Vaycheslav, B., Liya, R., Ahlers, J., Zmatlova, I., Popovcova, M., Bajacek, J., Panisova, J., Struharova, K., Sturova, L., Jamrichova, Z., Krasnik, V., Krajcova, P., Hasa, J., Piovarciova, E., Gajdosova, M., Vida, R., Janco, L., Leskova, V., Demsky, P., Alexik, M., Falatova, A., Lipkova, B., Stubna, M., Tomaskova, D., Herle, D., Martinez Alday, N., Sanchez Aparicio, J.A., Martinez Anton, M., Lopez Galvez, M.I., Manzanas Leal, L., Juberias Sanchez, R., Perez Belmonte, L., Fernandez-Vega Sanz, B., Villota Deleu, E., Gloria, D.L.T.C., Canga, S., De Santiago Rodiguez, M.A., Ramos Gonzalez, D., Prieto Maratin, J.F., Franco Suarez-Barcena, I., Casado Prieto, A., Hernandez Galilea, E., Gomez Ledesma, I., de Juan Marco, L., Mendivil Soto, M.P., Bearan, I., Nuñez, M., Lopez Garrido, J.L., Rodriguez Raton, A., Cincunegui, J., Vazquez Cruchaga, E., Quiroga de la Hera, P., Fernandez Rodriguez, M., Rodriguez Cid, M.J., Méndez Martínez, S., Gonzalez Martinez, A., Gomez-Ulla, F., Garcia Garcés, I., Martinez Perez, L., Mansilla Cuñarro, R., Abraldes Lopez-Veiga, M., Rodriguez Nuñez, M., Piñeiro Figuera, M.C., Rodriguez Ferro, F., Menon, G., North, L., Chandran, M., Retnamma, R., Sivaprasad, S., Taylor, S., Scanlon, P., Johnston, R., Chong, V., Mall, S., Bailey, C., Varma, D., Talks, J., Lotery, A., Thulasidharan, S., Eckstein, M., Fahd, Q., Koshy, Z., Hanumanthu, S., Kelly, S., Evangelos, S., Ghanchi, F., Asaria, R., Harris, M., Derdeb, T., Dipa, G., Mahuma, I.
A noninterventional study to monitor patients with diabetic macular oedema starting treatment with ranibizumab (POLARIS)
(2018) Acta Ophthalmologica, 96 (8), pp. e942-e949. Cited 4 times.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85045906736&doi=10.1111%2faos.13771&partnerID=40&md5=d9ba8b263c53b0d99c7f6caffe455aa7

DOI: 10.1111/aos.13771
DOCUMENT TYPE: Article
PUBLICATION STAGE: Final
ACCESS TYPE: Open Access
SOURCE: Scopus

Citované 3x:

Scopus
EXPORT DATE:20 Aug 2019

Fajnkuchen, F., Pieramici, D., Hrarat, L., Best, A.-L., Cohen, S.Y., Delahaye-Mazza, C., Grenet, T., Nghiem-Buffet, S., Quentel, G., Bodaghi, B., Giocanti-Aurégan, A.
6602082884;7003711831;56721327900;57203861167;7407662522;16066620200;36650823900;24766916800;7003830310;56244598700;48861326600;
Impact of ranibizumab on visual impairment in patients with bilateral diabetic macular edema
(2019) Acta Diabetologica, 56 (1), pp. 67-71. Cited 1 time.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85053233035&doi=10.1007%2fs00592-018-1210-3&partnerID=40&md5=07a128eb5dcc6d3e055a7d01896263b1

DOI: 10.1007/s00592-018-1210-3
DOCUMENT TYPE: Article
PUBLICATION STAGE: Final
SOURCE: Scopus

Ziemssen, F., Wachtlin, J., Kuehlewein, L., Gamulescu, M.-A., Bertelmann, T., Feucht, N., Voegeler, J., Koch, M., Liakopoulos, S., Schmitz-Valckenberg, S., Spital, G.
10440328700;6602582863;56538534800;6507391272;36014906100;22937365800;57204759176;57204763792;24481611400;6507005629;6602658801;
Intravitreal Ranibizumab Therapy for Diabetic Macular Edema in Routine Practice: Two-Year Real-Life Data from a Non-interventional, Multicenter Study in Germany
(2018) Diabetes Therapy, 9 (6), pp. 2271-2289. Cited 1 time.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85055725911&doi=10.1007%2fs13300-018-0513-2&partnerID=40&md5=123274e5a4b1620381337705bfb99376

DOI: 10.1007/s13300-018-0513-2
DOCUMENT TYPE: Article
PUBLICATION STAGE: Final
ACCESS TYPE: Open Access
SOURCE: Scopus

Raman, V.
16553381700;
A cost analysis comparing continued 3-year aflibercept monotherapy versus a switch from aflibercept to the fluocinolone acetonide intravitreal implant in phakic patients with chronic diabetic macular edema
(2018) Expert Review of Ophthalmology, 13 (5), pp. 299-307.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85054881198&doi=10.1080%2f17469899.2018.1523720&partnerID=40&md5=5be2aa2bc8207e30c703153847d97c2b

DOI: 10.1080/17469899.2018.1523720
DOCUMENT TYPE: Article
PUBLICATION STAGE: Final
ACCESS TYPE: Open Access
SOURCE: Scopus

Zoznam citácií k publikačnej činnosti:
2. Jančo, L., Tkáčová Villemová, T., Ondrejková, M., Vida, R., Bartoš, M., Mesárošová, M.
55956363600;56527280400;6507559899;35146929600;56526499100;56526995900;
Retinal tamponade with silicone oil – Long term results [Tamponáda sietnice silikónovým olejom – Dlhodobé výsledky]
(2014) Ceska a Slovenska Oftalmologie, 70 (5), pp. 178-182. Cited 4 times.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84923345334&partnerID=40&md5=7c13281400830ab2cb8a97cdc5777702

DOCUMENT TYPE: Article
PUBLICATION STAGE: Final
SOURCE: Scopus

Citované 3x:

Scopus
EXPORT DATE:20 Aug 2019

Pieczynski, J., Kuklo, P., Grzybowski, A.
55854468500;56960568800;57193130114;
Pars plana vitrectomy with silicone oil tamponade for primary and secondary macular hole closure: Is it still a useful procedure?
(2018) European Journal of Ophthalmology, 28 (5), pp. 503-514.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85053200095&doi=10.1177%2f1120672117752423&partnerID=40&md5=7e2ce0595ba4db450b445f71ed54d16d

DOI: 10.1177/1120672117752423
DOCUMENT TYPE: Review
PUBLICATION STAGE: Final
SOURCE: Scopus

Al-Habboubi, H.F., Al-Zamil, W., Al-Habboubi, A.A., Khandekar, R.
57200442509;56520373000;57200440227;7003747822;
Visual outcomes and refractive status after combined silicone oil removal/cataract surgery with intraocular lens implantation
(2018) Journal of Ophthalmic and Vision Research, 13 (1), pp. 17-22. Cited 2 times.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85041330860&doi=10.4103%2fjovr.jovr_252_16&partnerID=40&md5=bba29077783dc8743b4028f5720bd262

DOI: 10.4103/jovr.jovr_252_16
DOCUMENT TYPE: Article
PUBLICATION STAGE: Final
ACCESS TYPE: Open Access
SOURCE: Scopus

Liu, Z., Fu, G., Liu, A.
35741119000;57199670116;57196287983;
The relationship between inflammatory mediator expression in the aqueous humor and secondary glaucoma incidence after silicone oil tamponade
(2017) Experimental and Therapeutic Medicine, 14 (6), pp. 5833-5836. Cited 4 times.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85032567230&doi=10.3892%2fetm.2017.5269&partnerID=40&md5=fa7505c214cc220dbb79c3d0e456a829

DOI: 10.3892/etm.2017.5269
DOCUMENT TYPE: Article
PUBLICATION STAGE: Final
ACCESS TYPE: Open Access
SOURCE: Scopus

Li, H., Hitchins, V.M., Wickramasekara, S.
57191657633;6701638875;24492666700;
Rapid detection of bacterial endotoxins in ophthalmic viscosurgical device materials by direct analysis in real time mass spectrometry
(2016) Analytica Chimica Acta, 943, pp. 98-105. Cited 11 times.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84992349089&doi=10.1016%2fj.aca.2016.09.030&partnerID=40&md5=40a3aa34989f6918618b201e77716f66

DOI: 10.1016/j.aca.2016.09.030
DOCUMENT TYPE: Article
PUBLICATION STAGE: Final
SOURCE: Scopus

3 Janço, L., Vida, R., Bartoş, M., Villémová, K.
55956363600;35146929600;56526499100;55956490200;
Surgical treatment of the idiopatic macular hole – Our experience [Chirurgická liečba idiopatickej diery makuly: naše skúsenosti]
(2013) Ceska a Slovenska Oftalmologie, 69 (3), pp. 102-105. Cited 2 times.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84893384109&partnerID=40&md5=371cc63f9c303522b631219d676bf845

DOCUMENT TYPE: Article
PUBLICATION STAGE: Final
SOURCE: Scopus

Citované 2x:

Scopus
EXPORT DATE:20 Aug 2019

Ronzina, I.A., Sdobnikova, S.V., Sheludchenko, V.M., Kazaryan, E.E., Kozlova, I.V., Sdobnikova, L.E.
8557459900;6602327724;7003855371;56956659200;57196836641;55924102900;
Dynamics of electrophysiological parameters of the retina after surgical treatment of idiopathic macular hole
(2017) Vestnik Oftalmologii, 133 (6), pp. 59-68.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85040453032&doi=10.17116%2foftalma2017133659-68&partnerID=40&md5=06d10826aed34aaaf13100092efc8f9c

DOI: 10.17116/oftalma2017133659-68
DOCUMENT TYPE: Article
PUBLICATION STAGE: Final
ACCESS TYPE: Open Access
SOURCE: Scopus

Belyy, Yu.A., Tereshchenko, A.V., Shkvorchenko, D.O., Erokhina, E.V., Shilov, N.M.
55366816600;37015841300;55765962600;57192983560;57192977736;
Step-by-step creation of internal limiting membrane flap for surgical treatment of large idiopathic macular holes
(2016) Vestnik Oftalmologii, 132 (1), pp. 23-30.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85009770813&doi=10.17116%2foftalma2016132123-30&partnerID=40&md5=e46ace4e3a37b3197d1d7ce29b16cc47

DOI: 10.17116/oftalma2016132123-30
DOCUMENT TYPE: Article
PUBLICATION STAGE: Final
ACCESS TYPE: Open Access
SOURCE: Scopus

Scopus
EXPORT DATE:20 Aug 2019

Jančo, L., Vida, R., Bartoš, M., Villémová, K., Izák, M.
55956363600;35146929600;56526499100;55956490200;7003746682;
Gases in vitreoretinal surgery [Plyny vo vitreoretinálnej chirurgii]
(2012) Ceska a Slovenska Oftalmologie, 68 (1), pp. 3-10. Cited 2 times.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84862097132&partnerID=40&md5=920e165260c36ac05cebd719494c9cb5

DOCUMENT TYPE: Article
PUBLICATION STAGE: Final
SOURCE: Scopus

Citované 2x:

Scopus
EXPORT DATE:20 Aug 2019

Chen, Q.-Y., Tang, Y.-X., He, Y.-Q., Lin, H.-M., Gao, R.-L., Li, M.-Y., Hou, J.-T., Ma, H.-J., Zhang, J.-L.
57203015009;57203023035;57203021030;57203014580;57203297591;57203023701;57203020254;57203013592;7601337054;
Air tamponade in retinal detachment surgery followed by ultra-widefield fundus imaging system
(2018) International Journal of Ophthalmology, 11 (7), pp. 1198-1203.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85050262738&doi=10.18240%2fijo.2018.07.20&partnerID=40&md5=092597db0013343a617675eda159f14c

DOI: 10.18240/ijo.2018.07.20
DOCUMENT TYPE: Article
PUBLICATION STAGE: Final
ACCESS TYPE: Open Access
SOURCE: Scopus

Schaub, F., Simons, H.G., Roters, S., Heindl, L.M., Kugler, W., Bachmann, B.O., Cursiefen, C.
56664153600;56506789200;7004351480;16024337000;39161372300;13905158000;7006080779;
Influence of 20 % sulfur hexafluoride (SF6) on human corneal endothelial cells: An in vitro study [Einfluss von 20 % Schwefelhexafluorid (SF6) auf humane korneale Endothelzellen: Eine In-vitro-Studie]
(2016) Ophthalmologe, 113 (1), pp. 52-57. Cited 16 times.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84955406757&doi=10.1007%2fs00347-015-0051-5&partnerID=40&md5=4fc278898625e5c0f569d39a9856df77

DOI: 10.1007/s00347-015-0051-5
DOCUMENT TYPE: Article
PUBLICATION STAGE: Final
SOURCE: Scopus