Profesijný životopis – MUDr. Juraj Šváč, PhD.

Domov / Profesijný životopis – MUDr. Juraj Šváč, PhD.

Meno: MUDr. Juraj Šváč, PhD.

Vzdelanie: Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica, 1977 – 1981
LFUP Olomouc, 1981 – 1987

Zamestnanie:

II. Interná klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, 1987 –
2004, 2008 – 2013 samostatne pracujúci lekár, 2013- primár
vedúci strediska pre peritoneálnu dialýzu 1992 – 2004
námestník riaditeľa pre LPS, 2000 – 2004, 2010 – 2012
Nefrologicko – dialyzačné centrum NZZ Logman a.s. – primár 2004 –
2005
Nefrologicko – dialyzačné centrum NZZ Logman a.s. – lekár 2005 –
2008
Medicínsky riaditeľ Logman a.s. Bratislava 2004 – 2008
Primár dialyzačného strediska LC-REN s.r.o Veľký Krtíš 2008 – 2011
Krajský odborník pre odbor nefrológia v BBSK 18.12.2014-trvá
Atestácie: Interné lekárstvo I. stupňa, 7.11.1990
Interné lekárstvo II. stupňa, 7.11.1995
Nefrológia, 4.1.1998

Študijné pobyty: University of Thessaloniki, Fisrt department of medicine, AHEPA
General Hospital, Greece – august 1989
Stadtspital Waid Zurich, Nierenstation – november 1991

Členstvo v odborných spoločnostiach:
EDTA, ISPD, SLS – vnútorné lekárstvo, nefrologická spoločnosť,
transplantačná spoločnosť
dialyzačná sekcia – člen predsedníctva (vedecký sekretár)

Pedagogická činnosť:
– Manažment zdravotníctva – Eknonomická fakulta UMB Banská
Bystrica 2006 (zimný semester)
– Vnútorné lekárstvo – Fakulta zdravotníctva SZU Banská Bystrica,
externý učiteľ 2007 – trvá
Vedecké hodnosti: philosophiae doctor (PhD) 18.1.2002
Počet prednášok/z toho zahraničných: 66/17
Počet publikácií/ z toho zahraničných: 22/13
Počet citácií: 5
Riešenie vedeckých projektov: 2
Počet vyškolených: 18

Členstvo v Slovneskej lekárskej komore: evidovaný pod číslom ID 18962