Profesijný životopis – MUDr. Juraj Mazal

Domov / Profesijný životopis – MUDr. Juraj Mazal

Meno a priezvisko: MUDr. Juraj Mazal

Oddelenie: OPaF

Pracovná činnosť: primár

Stredoškolské vzdelanie:
SVŠ Martin 1971

Vysokoškolské vzdelanie:
LFUK Martin 1977

Ďalšie vzdelanie:
atestácie: vnútorné lekárstvo 1981, tuberkulóza a respiračné choroby 1984 , klinická onkológia 1989

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
od 1977 lekár,
od 1990 primár

Členstvo v odborných spoločnostiach: SPFS

Publikačná činnosť: slovenské odborné časopisy

Iné dosiahnuté úspechy:
pracovisko je zaradené medzi centrá na klinické štúdie Od 1995 roku cca 30 klinických štúdií pri vývoji nových liekov na rakovinu pľúc,CHOCHP, zápaly pľúc.
Pri oddelení sú zriadené centrá na indikáciu dlhodobej domácej oxygenoterapie a centrum na liečbu cystickej fibrózy dospelých