Profesijný životopis – MUDr. Ján Šulaj, PhD.

Domov / Profesijný životopis – MUDr. Ján Šulaj, PhD.

Meno a priezvisko: MUDr. Ján Šulaj, PhD.
Oddelenie: Neurochirurgická klinika SZU
Pracovná činnosť: Primár Neurochirurgickej kliniky SZU

Stredoškolské vzdelanie:
1976 – 1980 Gymnázium Tajovského Banská Bystrica
Vysokoškolské vzdelanie:
1980 – 1986 Lekárska fakulta UK v Martine s cenou rektora UK
Ďalšie vzdelanie:
1989 Kvalifikačná atestácia z chirurgie I st. Bratislava
1994 Kvalifikačná atestácia z neurochirurgie Bratislava
2003 Vedecká hodnosť Ph.D Neurologická klinika JLF Martin

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:
Neurochirurgická klinika Hradec Králové 1990 1 mesiac
Neurochirurgická klinika Bratislava 1992 3 mesiace
1944 1 mesiac
Neurochirurgická klinika Ostrava 1944 1 mesiac
Postgraduálny kurz v odbore neurochirurgia s certifikátom, Salzburg Rakúsko, organizovaný OSF
a Cornell Univ. N.Y. USA 1995
Krátkodobá stáž na Neurochirurgickej klinike Inselspital Bern Švajčiarsko 1996
Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
2006-2010 riaditeľ FNsP FDR Banská Bystrica
2012-2014 námestník riaditeľa pre LPS a štatutárny zástupca FNsP FDR

Členstvo v odborných spoločnostiach:
Som členom Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti a členom
Central European Neurosurgical Society

Publikačná činnosť:
Prednášky a publikácie na odborných domácich a zahraničných podujatiach