Profesijný životopis – MUDr. František Hampl

Domov / Profesijný životopis – MUDr. František Hampl

Meno a priezvisko: MUDr. František Hampl
Oddelenie: II. Chirurgická klinika SZU
Pracovná činnosť: zástupca prednostu – primár pre hepatopankreatobiliárnu chirurgiu

vzdelanie:
Maturitné na Gymnáziu I. Horvátha v Bratislave, v roku 1976 som nastúpil na LFUK v Bratislave na študíjny odbor všeobecné lekárstvo. Promoval som 4.6.1982 ako „doktor medicíny“
Atestáciu z chirurgie I. stupňa som absolvoval 22.10.1985
Atestáciu z chirurgie II. stupeň som absolvoval 13.2.1992

Prax/ pracovné skúsenosti
V auguste 1982 som nastúpil na Chirurgické oddelenie KÚNZ v Banskej Bystrici (dnešná II chirurgická klinika SZU), kde pracujem dodnes
V roku 1990 sa stávam zakladajúcim členom Transplantačného centra pri FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici
Od roku 1988 pracujem na nadúväzok ako primár OCOS vo FNsP F.D.Roosevelta
Od roku 1999 vediem transplantačnú chirurgiu ako „Vedúci chirurg Transplantačného centra“ FNsP F.D.Rosevelta

Ďalšie schopnosti a znalosti
V rámci transplantačnej chirurgie mám na Slovensku niekoľko prvenstiev:
1.) Prvá úspešná transplantácia pankreasu a obličky (v roku 1999) Doposiaľ sme jediné centrum na Slovensku transplantujúce pankreas

2.) Najväčší súbor úspešne odtransplantovaných pečení na Slovensku (v roku 2008)

3.) Ako jediný na Slovensku prevádzam HALN (rukou asistovaný laparoskopický odber obličiek od živých darcov (od roku 2002)

4.) Ako prvý na Slovensku som previedol skríženú transplantáciu obličiek medzi viacerými darcami a príjemcami naraz (SWAP)

5.) Ako jediný na Slovensku prevádzam autotransplantácie solitárnych obličiek po odstránení ich maligných tumorov na backtable

6.) Ako jediný na Slovensku transplantujem obličky živých dospelých darcov deťom pod 20 kilogramov telesnej hmotnosti

Zahraničné stáže
V roku 1990 2 mesiace IKEM Praha. Téma: Transplantácie obličiek.
Školiteľ: Prof. MUDr. Firt DrSc.

V roku 1995 2 mesiace IKEM Praha. Téma: Transplantácie pankreasu a OLTx. Školiteľ: Prof. MUDr. M. Ryska DrSc.

V roku 1997 3 mesiace IKEM Praha. Téma: Transplantácie pankreasu a OLTx. Školiteľ: Prof. MUDr. M. Ryska DrSc.

V roku 1999 2 mesiace IKEM Praha. Téma: Transplantácie pankreasu.
Školiteľ: Doc. MUDr. M. Adamec CSc.

V roku 2002 1 mesiac Uppsala University Hospital, Sweden Departement of Surgery, Division of Transplantation. Téma: Living donor preceptorship programme. Školiteľ: Associate Professor Jonas Wadstrom MD, PhD. (programme Head)

V roku 2007 1 mesiac IKEM Praha. Téma: OLTx. Školiteľ: Prof. MUDr. M. Adamec CSc.

V roku 2008 1 mesiac IKEM Praha. Téma: OLTx. Školiteľ: Prof. MUDr. M. Adamec CSc.

Február 2015 stáž: Tel-Aviv Sourasky Medical Center. Školiteľ: Dr. Ido Nachmany Head department of Surgery B Hepatobilliary, Pancreatic and Transplantation Surgery. Téma školenia: Minimally invasive HPB surgery.

Členstvo v odborných spoločnostiach EÚ
Od roku 2007 som za Slovenskú Republiku členom Union Européene des Medecins Spécialistes (UEMS), Section of Surgery, European Board of Surgery (EBS), The Division of Transplantation. Ide o certifikačnú a akreditačnú komisiu EU pre Transplantačnú chirurgiu. Už 2 krát som sa stal členom madzinárodnej skúšobnej komisie pre udelovanie „European Diploma in Transplantation surgery“

Od roku 2014 som riadnym členom ECCO (European Crohn’s and Colitis Organisation)

20.4.2016 MUDr. F. Hampl