Profesijný životopis- MUDr. František Hampl

Domov / Profesijný životopis- MUDr. František Hampl

Meno a priezvisko:  MUDr. František HAMPL  

Oddelenie: Klinika transplantačnej chirurgie SZU – hepato-pankreato-biliárna chirurgia  

Pracovná činnosť: zástupca prednostu pre hepato-pankreato-biliárnu chirurgiu

 

Stredoškolské vzdelanie: 

Gymnázium Ivana Horvátha, Bratislava  (1972 – 1976)    

 

Vysokoškolské vzdelanie: 

LF UK Bratislava, študijný odbor Všeobecné lekárstvo (1976 – 1982)

 

Ďalšie vzdelanie:

Špecializačná skúška z chirurgie I. stupňa (1985)

Špecializačná skúška z chirurgie II. stupňa (1992)  

Manažment a financovanie zdravotníctva (2015)

 

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:

1982 – 1997 II. Chirurgická klinika SZU – lekár

1997 – 2017 Oddelenie centrálnych operačných sál – primár oddelenia

2017 – 2020 II. Chirurgická klinika SZU – zástupca prednostu, primár hepato-pankreato-biliárnej chirurgie

2020  Oddelenie hepato-pankreato-biliárnej chirurgie – zástupca primára

09/2020     Klinika transplantačnej chirurgie SZU – zástupca prednostu – primár hepato-pankreato-biliárnej chirurgie

 

Študijné pobyty:

1989 – 2 mesiace; IKEM Praha.

Téma: Transplantácie obličiek

(školiteľ: Prof. MUDr. Firt DrSc.)

 

1995 – 2 mesiace; IKEM Praha.

Téma: Transplantácie obličiek + pankreasu

(školitel: prof. MUDr. Miroslav Ryska, DrSc.)

 

1997 – 3 mesiace; IKEM Praha.

Téma: Transplantácie pankreasu a OLTx

(školiteľ: prof. MUDr. Miroslav Ryska, DrSc.)

 

1999 – 2 mesiace; IKEM Praha.

Téma: Transplantácie pankreasu

(školitel: doc. MUDr. Miloš Adamec, CSc.)

 

2002 – 1 mesiac; Uppsala University Hospital. Sweden Department of Surgery, Division of Transplantation.

Téma: Living donor perceptorship programme

(školiteľ: Associate professor Jonas Wadstrom MD, PhD. – head of department)

 

2007 – 1 mesiac; IKEM Praha.

Téma: OLTx

(školitel prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc.)

 

2015 – 2 týždne: Tel-Aviv Souarsky Medical Center. Department of Surgery B – Hepatobilliary, Pancreatic and Transplantation Surgery

(školitel: Ido Nachmany, M.D. – head of department)

 

Členstvo v odborných spoločnostiach:

2000 – člen Slovenskej transplantologickej spoločnosti

2008 – 2018 – národný reprezentant pre transplantačnú chirurgiu v Únii európskych medicínskych špecialistov – National Representant of the Division of Transplantation of the UEMS

2014 – člen ECCO (European Crohn and Colitis Organisation)