Profesijný životopis – MUDr. Eva Vnenčáková

Domov / Profesijný životopis – MUDr. Eva Vnenčáková

Meno a priezvisko: MUDr. Eva Vnenčáková
Oddelenie: II. interná klinika SZU-ODCH
Pracovná činnosť: primárka ODCH

Stredoškolské vzdelanie:
Stredná všeobecne vzdelávacia škola
Vysokoškolské vzdelanie:
Lekárska Fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košichach
Ďalšie vzdelanie: atestácie:
1. vnútorné lekárstvo, 2. pracovné lekárstvo a toxikológia, 3. geriatria a gerontológia.

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:
– 1990- podpredsedníčka ONV Banská Bystrica
– 1990-1993 okresný lekár Banská Bystrica (miestna štátna správa)
– 1994-1997 poslankyňa mestského zastupiteľstva – predsedníčka sociálno-zdravotnej komisie.
– 1998- 2004 externá výučba na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela ( geriatria v rámci sociálnej práce)
– 2008 až do súčasnosti – jednotlivé prednášky na Fakulte ošetrovateľstva SZU Banská Bystrica
– 2008- 2010 Univerzita Mateja Bela – vedúci lekár pracovnej zdravotnej služby
– 2006- až do súčasnosti vedúci lekár pracovnej zdravotnej služby –
– 2008- až do súčasnosti – posudzujúci lekár v zmysle zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách
( uvádzané roky sú len orientačné )

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
– lekár na lôžkovom oddelení
– ambulantný lekár
– lekár metodik pre koordináciu kontrol zdravotných poisťovní

Členstvo v odborných spoločnostiach:
Spoločnosť: internistická, geriatrická a pracovného lekárstva