Profesijný životopis – MUDr. Eva Lacková, PhD.

Domov / Profesijný životopis – MUDr. Eva Lacková, PhD.

Meno a priezvisko: MUDr. Eva Lacková, PhD.
Oddelenie: Nefrologicko-transplantačné oddelenie, Transplantačné centrum
Pracovná činnosť: Primárka

Stredoškolské vzdelanie:
1970 – 1973 Stredná všeobecne vzdelávacia škola, Banská Bystrica

Vysokoškolské vzdelanie:
1973 – 1979 Lekárska fakulta Karlovej univerzity, Hradec Králove, ČR

Ďalšie vzdelanie:
12.04.1984 – atestácia 1. stupňa z vnútorného lekárstva, Banská Bystrica
24.11.1988 – atestácia 2.stupňa z vnútorného lekárstva, Bratislava
24.06.1993 – specializační atestácia z nefrológie, Bratislava
14.12.2001 – Philosophiae doctor (PhD)

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:
1990 – Transplantačné centrum, IKEM Praha, Česká republika
1991 – Transplantačné centrum, Groningen , Holansko
2002 – Transplantačné centrum , Uppsala, Švédsko

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:

Členstvo v odborných spoločnostiach:
Slovenská nefrologická spoločnosť – člen výboru
Slovenská transplantologická spoločnosť – člen výboru

Publikačná činnosť:
Prednášky: približne 100 prednášok na domácich i zahraničných odborných podujatiach
Publikácie : 16 publikácií v domácich a zahraničných odborných časopisoch
Kapitoly v 3 odborných knihách

Iné dosiahnuté úspechy:
Spoluzakladateľ Transplantačného centra v B.Bystrici
Spoluzakladateľ Slovenskej transplantologickej spoločnosti