Profesijný životopis – MUDr. Alexadner Wild

Domov / Profesijný životopis – MUDr. Alexadner Wild

Meno a priezvisko: MUDr. Alexadner Wild
Oddelenie: Hematologické
Pracovná činnosť: primár

Stredoškolské vzdelanie:
Gymnázium, ul. J.Gregora Tajovského, Banská Bystrica
Vysokoškolské vzdelanie:
Jeseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine 1995
Ďalšie vzdelanie:
Postgraduálne špecializácie:
Špecializačný odbor Dátum skúšky v špecializačnom odbore
Atestácia 1. stupňa v odbore vnútorné lekárstvo 23.4.1998
Atestácia v odbore hematológia a transfuziológia 9.5.2001

Zamestnanie:
Primár 12.11.2007 doteraz Hematologické oddelenie, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica
Zástupca primára 1.2.2006 11.11.2007 Hematologické oddelenie, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica
Samostatne pracujúci lekár
11.5.2001 31.1.2006 Hematologické oddelenie, NsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica
Sekundárny lekár 1.5.1998 10.5.2001 Hematologické oddelenie, NsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica
Sekundárny lekár 1.9.1995 30.4.1998 Interné oddelenie NsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:
Výúčba na SZU, Banská Bystrica.
Členstvo v odborných spoločnostiach:
– od roku 1998 členstvo v Hematologickej a transfuziologickej spoločnosti a Onkologickej spoločnosti SLS
– od r. 2011 člen výboru Hematologickej a transfuziologickej spoločnosti SLS

Publikačná činnosť:
vybrané abstrakty uverejnené ako supl. Odborných časopisov

1. Wild A., Wildová B., Novotná K.: Extranodálny nazálny NK/T – lymfóm. XV. Československý hematologický a transfuziologický sjezd, Špindlerův Mlýn, 5.-6.9.2008. Abstrakt uverejnený v Transfuze a Hematologie dnes, 14(2008) – suppl. 2, abstrakt HP-037.

2. Wild A., Markuljak I.: Akútna promyelocytová leukémia po liečbe lymfómu. IV. Bratislavské hematologické a transfuziologické dni 15.-17.10.2009. Abstrakt 52 uverejnený v Interná Medicína – suppl.

3. A.Wild, E.Čellárová, M.Žarnovičanová, S.Pelikánová, E.Bálintová, S.A.Ianecsko: Symptomatická získaná hemofília A – kazuistika, XVII. Slovensko – česká konferencia o hemostáze a trombóze, Martin, 21.5.2010, abstrakt v: Vaskulárna medicína, S3, 2010, str. 52, abstrakt P-37.

4. Wild A., Čellárová E., Volek V. et al.: Thalidomide plus vWF/FVIII prophylaxis as a successful treatment for repeated bleeding in a patient with von Willebrand disease. XXIII Congress of the International Society on thrombosis and Haemostasis, ISTH CONGRESS, Kyoto, Japan, July 23-28, 2011, abstract P-WE-463 published in J Thromb Haemost 9(2011), suppl. 2.

5. Wild.A.: Liečba relabujúceho a rezistentného mnohopočetného myelómu. Onkológia, Solen, 4/2013:

6. Wild A., Holasová J., Ölvecká S., Baňáková J.: Od sideropenickej anémie k paroxyzmálnej nočnej hemoglobinúrii. Prednáška na VII. Bratislavských hematologických a transfuziologických dňoch s medzinárodnou účasťou, abstrakt uverejnený v Interná medicína, 14/2014, supl., str. 19, abstrakt 29.