Profesijný životopis – Mgr. Zuzana Mániová

Domov / Profesijný životopis – Mgr. Zuzana Mániová

Meno a priezvisko: Zuzana Mániová Mgr.
Oddelenie: Klinika Plastickej chirurgie
Pracovná činnosť: Vedúca sestra

Stredoškolské vzdelanie:
Stredná zdravotnícka škola v Topoľčanoch r.1983
Vysokoškolské vzdelanie:
Katolícka Univerzita v Ružomberku Fakulta Zdravotníctva r.2008
Ďalšie vzdelanie:
Špecializačné štúdium- Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch Chirurgie SZU BA r.2003
Špecializačné štúdium- Zdravotnícky manažment a financovanie SZU LF BA r.2014
Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB: 0
Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
Sestra v trojzmennej prevádzke pri lôžku pacienta

Členstvo v odborných spoločnostiach:
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Publikačná činnosť: 0
Iné dosiahnuté úspechy:
Interný audítor pre systém manažérstva kvality