Profesijný životopis – Mgr.Šatníková Janka

Domov / Profesijný životopis – Mgr.Šatníková Janka

Meno a priezvisko: Mgr.Šatníková Janka
Oddelenie: Ortopedické oddelenie
Pracovná činnosť: Vedúca sestra oddelenia

Stredoškolské vzdelanie:
SZŠ –Topoľčany 1981
Vysokoškolské vzdelanie:
FZa SP Trnava -2008 – Ošetrovateľstvo
Ď alšie vzdelanie:
ŠŠ –Ošetrovateľstvo v chirurgických odboroch- 2005

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
Sestra -urgentný príjem interný a neurologický – 1982-1983

Členstvo v odborných spoločnostiach: SKSaPA