Profesijný životopis – Mgr. Mária Klučiarová

Domov / Profesijný životopis – Mgr. Mária Klučiarová

Meno a priezvisko: Mgr. Mária  Klučiarová
Oddelenie: CLK – pracovisko klinickej mikrobiológie
Pracovná činnosť: Vedúca laborantka  CLK

Stredoškolské vzdelanie:   Stredná zdravotnícka škola – Banská Bystrica, odbor: zdravotnícky laborant 1977  –  1981

Vysokoškolské vzdelanie: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce  sv. Alžbety, Bratislava
Študijný  program: Laboratórne vyšetrovacie metódy 2009  –  2014

Ďalšie vzdelanie: SZU – Bratislava, špecializačné štúdium  rok:  1984 – 1985
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Študijný program: Zdravotnícky manažment a financovanie rok: 2014-2015

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:  ––-

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:  ––-

Členstvo v odborných spoločnostiach:  Slovenská lekárska spoločnosť