Profesijný životopis – Mgr. Mária Havelová

Domov / Profesijný životopis – Mgr. Mária Havelová

Meno a priezvisko: Mgr. Mária Havelová
Oddelenie: Neurochirurgická klinika SZU
Pracovná činnosť: vedúca sestra

Stredoškolské vzdelanie:
1982-1986 SZŠ Rožňava odbor: všeobecná sestra
Vysokoškolské vzdelanie:
2003-2006 Katolícka univerzita FZ- Ružomberok /Bc./
2006-2008 VŠ zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety Bratislava/Mgr./
Ďalšie vzdelanie:
1992-1994 PŠŠ- Bratislava – Intenzívna starostlivosť v chirurgii -BA
9.5.-13.5.1994 Fyzikálny assesment- Projekt HOPE- BA
1999 HMS kurz- Úvod do zdravotníckeho manažmentu B.B.
2014- Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore
zdravotnícky manažment a financovanie –BA- 3.časť kurzu

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:
SZU Fakulta zdravotníctva BA-pobočka BB – mentorská činnosť –Urgentná zdrav. starostl.

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
1986- 1991-ARO –KÚNZ B. Bystrica
1991- 1993- Neurochirurgická klinika B. Bystrica- staničná sestra JIS
1993- 1994 Neurochirurgická klinika B.B. -v. z. vedúca sestra
1994- 1999 Neurochirurgická klinika B.B. – staničná sestra
1999- 2000 Neurochirurgická klinika B.B. – v. z. vedúca sestra
od 2000-2012 – Neurochirurgická klinika B.Bystrica- staničná sestra
od 2012-2014 Neurochirurgická klinika B.B.vrchná sestra doteraz

Členstvo v odborných spoločnostiach: SKSaPA-registrácia