Profesijný životopis – Mgr. Krišteková Ingrid

Domov / Profesijný životopis – Mgr. Krišteková Ingrid

Meno a priezvisko: Mgr. Krišteková Ingrid
Oddelenie: OUCHT Pracovisko: II klinika úrazovej chirurgie SZU
Pracovná činnosť: vedúca sestra

Stredoškolské vzdelanie:
SZŠ v Banskej Bystrici, odbor zdravotná sestra
Vysokoškolské vzdelanie:
Trnavská univerzita, fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, odbor ošetrovateľstvo
Ďalšie vzdelanie:
SZU Bratislava, Špecializačné štúdium ošetrovateľská starstlivosť v odboroch chirurgie
SZU Bratislava, Špecializačné štúdium zdravotnícky manažment a financovanie

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
Onkologická klinika: sestra v trojzmennej prevádzke, sestra na ambulancii, staničná sestra
Ortopedické oddelenie: sestra v dvojzmennej prevádzke
Námestníčka pre ošetrovateľstvo: poverená zastupovaním

Členstvo v odborných spoločnostiach:
SK SaPA
SLS – SSSaPA, sekcia ošetrovateľského manažmentu

Iné dosiahnuté úspechy:
Prednášková činnosť v rámci nášho zdravotníckeho zariadenia, vlastného oddelenia, a výučby na SZU.